กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
 
 

น.ส.ปาริชาติ ประทุมรัตน์
Miss Parichart Prathumrat
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางจรัสศรี มณีรวม
Mrs. Jarassri Maneeruam

นายกายสิทธิ์ วิสุทธิไมตรี
Mr. Kaiyasit Visuttimaitree

นายอัครพล ซื่อตรง
Mr. Akkarapol  Suetrong

นายเอกลักษณ์ ต่อวงศ์
Mr. Eakaluck Torwong

นายอรรถชัย แก้วเซ่ง
Mr. Auttachai Kaewseng

           
         

นายนพัตธร พันธุลาภ
Mr. Napattorn Panthulap