ข่าวรับสมัครงานที่ผ่านมา (ปี 2565)

 

   
   
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ [ประกาศ]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสตรีภูเก็ต (วิชานาฎศิลป์) [ประกาศ]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน โครงการนานาชาติ สารบรรณ และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ [ประกาศ]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ชาวไทย [ประกาศ]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ) [ประกาศ]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา และ เจ้าหน้าที่สำนักงาน) โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ประกาศ]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา และ เจ้าหน้าที่สำนักงาน) โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ประกาศ]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา) โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ประกาศ]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน) โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ประกาศ]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล [ประกาศ]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสตรีภูเก็ต (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล) [ประกาศ]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ประกาศ]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลการรสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสตรีภูเก็ต (ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) [ประกาศ]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รสอบคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสตรีภูเก็ต (วิชาเอกภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ) [ประกาศ]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ประกาศ]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ (นักการภารโรง)โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ประกาศ]