• ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ประเภทห้องเรียนพิเศษ
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 [Download]
  • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่องผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567
    [SMTE]
    , [MST], [IP], [IPC]

      ตรวจสอบรายชื่อและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ ประเภทห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ <ตั้งแต่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567>