ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
จ281-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปั้มน้ำไดอะแฟรม 12V โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/08/2562
จ280-2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการทำอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับทดลองวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/08/2562
จ279-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/08/2562
จ276-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/08/2562
จ275-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการยานพาหนะรถสองแถวโดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/08/2562
จ273-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการอัดแก๊สและอุปกรณ์คบเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/08/2562
จ271-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/08/2562
จ270-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/08/2562
จ268-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรถตู้โรงเรียน ทะเบียน นข 3728 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2562
จ265-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/07/2562

Total 424 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>