ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
332-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกรอบโฟโต้ และ ปากกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2562
331-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปะปา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2562
33-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แบบ Laser All One ขาว-ดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/02/2562
324-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปากกาสีเมจิก 24 สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2562
323-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2562
322-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/06/2562
321-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ่านอัลคาลาย AA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2562
320-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขุ่นร้อน/เย็น 18 * 28 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/06/2562
319-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกซ้อม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/06/2562
31-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะใช้ตัดต่อวิดีโอ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/01/2562

Total 79 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ] Next>>