ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
จ244-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์ไวนิล ขนาด 130*5.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/07/2562
จ242-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดการแสดงพร้อมเครื่องประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/07/2562
จ238-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ห้อง 512 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2562
จ237-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์ป้ายไวนิล ขนาด 90 * 200 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2562
จ236-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการปรับปรุงท่อน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศและหลังคา อาคาร 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/07/2562
จ235-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเต้นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2562
จ234-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์ไวนิล ขนาด 0.80 * 2.0 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2562
จ232-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการปลูกต้นไม้ อาคาร 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/07/2562
จ210-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรถตู้ ทะเบียน นข 3728 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2562
จ2-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างจัดพวงมาลา (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2562

Total 238 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] Next>>