ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
345-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ TN HP #CB435A BK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/07/2562
344-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดซานตี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/07/2562
343-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นไผ่ประดิษฐ์ 150 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/06/2562
342-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงพระราชพิธีฯ วปร. สี 80 * 120 cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2562
34-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/02/2562
339-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุทำความสะอาด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/07/2562
337-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดประจำชาติเยอรมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2562
336-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกซ้อม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/06/2562
334-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2562
333-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2562

Total 79 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ] Next>>