ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
จ258-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจัดพานธูปเทียนแพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/07/2562
จ257-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการทำบอร์ดไม้ก๊อก ขนาด 60*90 ซม. พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/2562
จ256-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/07/2562
จ254-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/07/2562
จ253-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการเปลี่ยนโช้คอัพรถตู้โรงเรียน ทะเบียน นข 6609 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/07/2562
จ252-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์ไวนิลพร้อมออกแบบ ขนาด 2.4 * 4.8 ม. (ชนะเลิศวิชาการภาษาเยอรมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/2562
จ251-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการอัดแก๊ส 15 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/07/2562
จ250-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์การ์ดวันเกิด ขนาด A3 จำนวน 2 แบบๆละ 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/07/2562
จ25-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์ป้ายไวนิล ขนาด 1 * 4 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/11/2562
จ245-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์สติ๊กเกอร์คณะกรรมการนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/2562

Total 238 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] Next>>