ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
จ330-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการปริ้นท์เอกสารพร้อมเข้าเล่มอัดกาวเคลือบพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562
จ329-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการทำป้าย Roll up พร้อมออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562
จ328-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562
จ327-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการปริ้นท์โปสเตอร์สีพร้อมเคลือบมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2562
จ326-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างซักผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562
จ325-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างซ่อมแซมประตูและหน้าต่างอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2562
จ322-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562
จ321-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562
จ315-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างทำความสะอาดเต้นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2562
จ313-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการทำตรายาง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2562

Total 424 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>