ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
18-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นไม้ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/10/2562
178-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวารสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/12/2562
177-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/12/2562
173-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อฮาร์ดดิสพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/02/2563
171-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อดอกไม้ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/02/2563
170-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/02/2563
17-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกซ้อมและแข็งขัน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/10/2562
169-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรม จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/02/2563
16-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นไม้ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/10/2562
159-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษโน๊ตและปลั๊กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/02/2563

Total 424 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] 38 [ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>