ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
195-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/03/2563
190-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/03/2563
19-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพรมออสเตเลีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/10/2562
188-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/02/2563
187-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวารสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/01/2563
187-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรมและอื่น ๆ รวม 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/02/2562
184-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/02/2563
183-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/02/2563
182-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องตรวจข้อสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/02/2563
180-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อUSB 4 PORT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/02/2563

Total 424 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ] 37 [ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>