ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
22-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นเล็บครุฑด่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/10/2562
214-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแผงเหล็ก,กรวยจราจร,เทปกั้นเขตและกระบองสัญญาณไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/05/2563
213-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษเคคัลเลอร์ A4 120g โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/05/2563
21-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นไม้ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/10/2562
206-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเทปกาวและอื่น ๆ รวม 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/02/2562
205-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดเรขาคณิตและอื่น ๆ รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/02/2562
201-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ TN HP (85)#CE285A LJ P1102 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/03/2563
20-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/10/2562
199-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2563
196-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสเปรย์ทำความสะอาดแผงวงจรไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/06/2563

Total 424 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ] 36 [ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>