ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
233-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/06/2563
230-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/06/2563
23-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกซ้อมและแข่งขัน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2562
23-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ใช้ในงานโสตฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/12/2561
229-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเมาส์ Anitech โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/06/2563
228-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อKaspersky Internet Security 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/06/2563
227-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธง สท.(พระราชินีสุทิดาฯ) 80*120 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/06/2563
223-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/06/2563
221-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/06/2563
220-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซองน้ำตาล ครุฑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/06/2563

Total 424 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ] 35 [ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>