ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
25-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อดินปลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2562
249-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2563
248-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือสำหรับศึกษาค้นคว้านอกเวลาเรียน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2563
247-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแผนที่ เมียนม่าร์ชนิดพกพา,บัตรคำศัพท์ และเวิร์ดอัพ มัธยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2563
246-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือสำหรับศึกษาค้นคว้านอกเวลาเรียน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2563
245-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2562
24-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกซ้อมและเข้าแข่งขัน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2562
24-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องควบคุมและไมโครโฟน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/12/2561
239-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสันห่วงเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/06/2563
235-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/06/2563

Total 424 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] 34 [ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>