ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
310-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคิดเลข,แฟ้มเสนอเซ็นต์และแฟ้มเจาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/08/2563
31-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/11/2562
31-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะใช้ตัดต่อวิดีโอ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/01/2562
309-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2563
308-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวารสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2563
306-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตัวรับ-ส่งสัญญาณกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/08/2563
30-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/11/2562
3-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกซ้อมและแข่งขัน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/10/2562
296-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/08/2563
295-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/08/2563

Total 424 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] 31 [ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>