ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
จ59-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล ขนาด 400 * 150 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/01/2563
จ58-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างทำขาตั้งเหล็กฉาก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/01/2563
จ54-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด ขนาด A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/01/2563
จ53-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างทำแบ็กดรอป ฟิวเจอร์ เล่านิทาน รั้วไม้ยืด-หดได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/01/2563
จ52-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างพิมพ์ไวนิล พร้อมออกแบบ Thank You Day ขนาด 1.5 * 2.0 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/01/2563
จ51-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างปริ้นสติ๊กเกอร์พร้อมเคลือบด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/01/2563
จ50-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาวเคลือบปกมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/12/2562
จ5-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจัดพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/10/2563
จ44-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/12/2562
จ43-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างพิมพ์ไวนิล สวัสดีปีใหม่ ขนาด 2.4 * 4.8 พร้อมเจาะตาไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/12/2562

Total 424 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>