ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
จ234-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์ไวนิล ขนาด 0.80 * 2.0 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2562
431-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/08/2562
43-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2562
424-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/08/2562
422-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/08/2562
417-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/08/2562
415-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/08/2562
414-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/08/2562
41-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโปรแกรมรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/03/2562
400-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระสุนปืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/07/2562

Total 87 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] Next>>