ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
344-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดซานตี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/07/2562
343-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นไผ่ประดิษฐ์ 150 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/06/2562
342-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงพระราชพิธีฯ วปร. สี 80 * 120 cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2562
34-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไม้กวาดและวัสดุอื่น รวม 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/11/2562
34-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/02/2562
339-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุทำความสะอาด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/07/2562
338-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจัดอบรม จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/08/2563
337-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดประจำชาติเยอรมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2562
336-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกซ้อม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/06/2562
334-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2562

Total 424 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] 28 [ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>