ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
352-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อท่อ,ข้อต่อ,ข้องอและคลิปก้ามปู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2563
351-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อดอกไม้สด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2563
350-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพวงมาลัยข้อมมือ,พวงมาลัยไหว้พระและดอกไม้กลัดเสื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2563
35-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมจอฯ จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/02/2562
348-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสวิทลูกลอยไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/07/2562
347-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/07/2562
346-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าเย็น,น้ำมันมวยและยานวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/09/2563
345-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวารสาร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/07/2563
345-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ TN HP #CB435A BK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/07/2562
344-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/07/2563

Total 424 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] 27 [ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>