ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
363-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อใบเลื่อย,สายเอ็นตัดหญ้า,กุญแจ,น้ำมันสนและใบมีดตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2562
362-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อค่าเสื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2562
361-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิพม์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2562
360-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2562
36-62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเย็บเล่ม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/02/2562
359-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือจำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2562
358-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2562
357-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตะกร้าเอกสารมีฝาปิดและตู้เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2562
356-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเบรคเกอร์และคีมปากจรเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2562
353-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องสำอาง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2563

Total 424 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] 26 [ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>