ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
376-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแฟ้มเสนอเซ็นต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/2562
373-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/06/2562
372-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวารสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2562
370-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/2562
368-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวารสารจำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/09/2563
368-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเทียนกลม เบอร์5 พร้อมขาตั้ง และหลอดไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/07/2562
367-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/09/2563
367-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดสังฆทานและน้ำปานะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/07/2562
366-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออลัสกัส,ใบพุดและซุ่ยขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/06/2562
364-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไม้ไอติมหยักขาวและอื่น ๆ รวม 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2562

Total 424 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] 25 [ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>