ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
459-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าแพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/09/2562
458-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงชาติและอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/09/2562
457-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุทดลองวิทยาศาสตร์ จำนวน 122 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2562
456-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2562
455-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2562
454-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2562
453-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2562
452-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ TN HP (80A) #CF280A BK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2562
451-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2562
450-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อใบประกาศปั้มทอง A5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2562

Total 424 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>