ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
จ252-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์ไวนิลพร้อมออกแบบ ขนาด 2.4 * 4.8 ม. (ชนะเลิศวิชาการภาษาเยอรมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/2562
จ251-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการอัดแก๊ส 15 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/07/2562
จ250-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์การ์ดวันเกิด ขนาด A3 จำนวน 2 แบบๆละ 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/07/2562
จ245-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์สติ๊กเกอร์คณะกรรมการนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/2562
จ244-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์ไวนิล ขนาด 130*5.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/07/2562
จ242-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดการแสดงพร้อมเครื่องประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/07/2562
จ238-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ห้อง 512 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2562
จ237-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์ป้ายไวนิล ขนาด 90 * 200 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2562
จ236-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการบอร์ดครูที่ปรึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2562
จ235-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเต้นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2562

Total 87 Record : Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] Next>>