ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
24-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องควบคุมและไมโครโฟน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/12/2561
23-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ใช้ในงานโสตฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/12/2561
206-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเทปกาวและอื่น ๆ รวม 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/02/2562
205-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดเรขาคณิตและอื่น ๆ รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/02/2562
187-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรมและอื่น ๆ รวม 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/02/2562
122-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/02/2562
119-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอื่น ๆ จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/12/2561
-
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ ห้องวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/06/2562

Total 18 Record : Page : << Back [ 1 ] 2