ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
70-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/12/2562
7-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกซ้อมและแข่งขัน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/10/2562
67-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไม้ตีฆ้องวงเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2562
62-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเอ็นตัดหญ้า และจานตัดหญ้าอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/12/2562
61-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ RIBBON EPSON LQ-310 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/12/2562
60-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/12/2562
6-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกซ้อมและแข่งขัน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/10/2562
59-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำผลไม้และขนม จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/11/2562
57-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/11/2562
52-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/11/2562

Total 424 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>