ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
89-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเช้าของขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/12/2562
87-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเมล็ดดอกไม้ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/12/2562
85-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2562
84-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2562
80-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อป้ายชื่อแนวตั้งพร้อมเชือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2562
8-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสับปะรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/10/2562
78-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจัดกเรียนการสอน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2562
76-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวารสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2562
75-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/11/2562
71-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแม่สีและอื่น ๆ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/12/2562

Total 424 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>