ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
จ131-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิดภายในห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/07/2563
จ130-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ดและพิมพ์ไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/07/2563
จ13-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างเข้าเล่มสันกาวเคลือบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2562
จ125-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างทำบอร์ดครูที่ปรึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2563
จ120-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ PVC เคลือบด้าน ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/06/2563
จ118-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องดนตรีสากล สภก.140/51 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/06/2563
จ115-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการทำป้ายอะครีลิคใส และงานพิมพ์สติ๊กเกอร์ใส จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2563
จ114-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/05/2563
จ111-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างพิมพ์ไวนิลขนาด 2.4 * 4.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/05/2563
จ105-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างพิมพ์ไวนิลแสดงความขอบคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2563

Total 424 Record : Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>