ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
41-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโปรแกรมรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/03/2562
40-2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 1,800w โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/03/2562
38-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพรมปูพื้นขนหนา ขนาด 3x4เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/02/2562
36-62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเย็บเล่ม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/02/2562
35-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมจอฯ จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/02/2562
34-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/02/2562
33-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แบบ Laser All One ขาว-ดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/02/2562
31-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะใช้ตัดต่อวิดีโอ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/01/2562
24-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องควบคุมและไมโครโฟน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/12/2561
23-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ใช้ในงานโสตฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/12/2561

Total 15 Record : Page : 1 [ 2 ] Next>>