ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
จ331-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2562
จ322-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562
จ321-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562
จ315-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างทำความสะอาดเต้นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2562
จ313-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการทำตรายาง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2562
จ312-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเต้นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2562
จ305-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างพิมพ์ไวนิลเทิดพระเกียรติ กีฬาจังหวัด ขนาด 80 * 190 cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/08/2562
จ297-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการทำปลาพะยูน และ เต่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/08/2562
จ296-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการทำป้ายโรงเรียนสตรีภูเก็ตและป้ายสะอาด สว่าง สงบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/08/2562
จ293-62
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ขนาด 4.5 * 9 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/08/2562

Total 133 Record : Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] Next>>