ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
จ9-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการเข้าเล่มพร้อมเคลือบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/10/2562
จ8-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการเข้าเล่มสันกาวเคลือบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2562
จ74-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างพิมพ์ป้ายผ้า และสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2562
จ71-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างพิมพ์ไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/01/2563
จ70-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าค่าเช่าเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2563
จ7-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด นำเสนอผลงานนักเรียนโครงงานอาชีพ ขนาด 53*58 cm พร้อมออกแบบติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2562
จ69-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างพิมพ์ไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/01/2563
จ60-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/01/2563
จ6-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการรถโดยสารสองแถวประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2562
จ59-63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล ขนาด 400 * 150 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/01/2563

Total 295 Record : Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>