ข่าวรับสมัครงานที่ผ่านมา

 

  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลการรสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสตรีภูเก็ต (ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) [ประกาศ]
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รสอบคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสตรีภูเก็ต (วิชาเอกภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ) [ประกาศ]
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ประกาศ]
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ (นักการภารโรง)โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ประกาศ]