วิสัยทัศน์ : โรงเรียนสตรีภูเก็ตมุ่งมั่นพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชั้นนำคู่คุณธรรมจริยธรรม
เลือกปี และ เดือนที่ต้องการดูข่าว / เหตุการณ์ที่ผ่านมา

ปี 2566  
ปี 2565  
ปี 2564  
ปี 2563  
ปี 2562  
ปี 2561  
ปี 2560  
ปี 2559  
ปี 2558
 
ปี 2557
 
ปี 2556
 
ปี 2555
 
ปี 2554