ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น
”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แหล่งความรู้

นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต

 
width=170

สื่อการเรียนรู้


  ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 2/2562

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12    
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12    
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12    
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13  
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12  
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12  
IPC Year8 Year9 Year10 Year11 Year12 year13  

  ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 1/2562

2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12    
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12    
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12  
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12  
IPC Year8 Year9 Year10 Year11 Year12 year13  

  ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 2/2561

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 Year 8  
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12  
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12  
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 Year 12
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12  
  จัดซื้อจัดจ้าง 
ข่าวรับสมัครงาน  
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »15 พฤศจิกายน 2562 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาว่ายน้ำที่ผ่านการคัดเลือกภาค 4 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 "ศรีสุราษฎร์เกมส์" นักกรีฑาที่ผ่านการคัดเลือกภาค 4 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 "ศรีสุราษฎร์เกมส์" และได้รับรางวัลอันที่ 3 เหรียญทองแดง วิ่ง 100 เมตร หญิง การแข่งขันกรุงเทพประกันชีวิตกรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย [ภาพกิจกรรม]
 • »14 พฤศจิกายน 2562 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ครั้งที่ 4 ปี 2562 ณ ห้องประชุมชงโค 1 [ภาพกิจกรรม]
 • »14 พฤศจิกายน 2562 นางสาวพีรปภา เลิศยศกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 [ภาพกิจกรรม]
 • »13 พฤศจิกายน 2562 นางสาวพีรปภา เลิศยศกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 [ภาพกิจกรรม]
 • »12 พฤศจิกายน 2562 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยรองพีรปภา เลิศยศกุล เข้าพบ คุณวิภาพรรณ คูสุวรรณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสตรีภูเก็ตในโอกาส ผู้อำนวยการย้ายมารับตำแหน่ง [ภาพกิจกรรม]
 • »12 พฤศจิกายน 2562 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 [ภาพกิจกรรม]
 • »11 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสตรีภูเก็ตร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงจัดรถแห่งกระทงเข้า ร่วมงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562 จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »7 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนวงดนตรี The Satix โรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมกับ GMM ประชาสัมพันธ์การโหวตรอบชิงชนะเลิศ รายการ Hotwave Music Award ณ หอประชุมกันเกรา [ภาพกิจกรรม]
 • »6 พฤศจิกายน2562 นักเรียนชมรม To Be Number One โรงเรียนสตรีภูเก็ต ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถ ร้อง เต้น เล่นดนตรี เข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol รุ่นที่ 1 [ภาพกิจกรรม]
 • »5 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้นักเรียนเรื่องอาเซียน [ภาพกิจกรรม]
 • »4 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาเยอรมัน) ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สพฐ. จัดอบรมครูภาษาเยอรมัน (สัญจรภาคใต้) ระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 62 ณ ห้องประชุมชงโค 4 โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »4 พฤศจิกายน 2562 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบของที่ระลึกแด่นายรอซาลี สะมะแอ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา [ภาพกิจกรรม]