ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น
”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แหล่งความรู้

นายเสถียร พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต

การศึกษา :
  - ค.บ. พลศึกษา
  - กศ.ม. การบริหารการศึกษา
 


แบบประเมินการจัดงาน
สังสรรค์ศิษย์เก่า 109 ปี
สตรีภูเก็ตwidth=170

สื่อการเรียนรู้

  ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 1/2562

2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12    
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12    
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12  
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12  
IPC Year8 Year9 Year10 Year11 Year12 year13  

  ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 2/2561

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 Year 8  
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12  
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12  
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 Year 12
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12  
  จัดซื้อจัดจ้าง 
ข่าวรับสมัครงาน  
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »12 กันยายน 2562 นางสาวพีรปภา เลิศยศกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เข้าร่วมอบรมโครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด Anti - Drug Scout Camp 2019 ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2562 ณ ค่าบลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ [ภาพกิจกรรม]
 • »11 กันยายน 2562 นายสันติภัทร โคจีกุล ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตาม ว.21/2560 โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตเทพกระษัตรีและครูผู้เข้าร่วมอบรมให้การต้อนรับ ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม]
 • »11 กันยายน 2562 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมการแข่งขันฟุตบอล "สามัคคีชาวการศึกษา สพป. - สพม. ภูเก็ต ประจำปี 2562 ที่สนามฟุตบอล TK Park และร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ณ ภัตตาคารไทยวิลเลจ [ภาพกิจกรรม]
 • »11 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) ระดับมัธยมศึกษา ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 62 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลขวัญใจมหาชน [ภาพกิจกรรม]
 • »11 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ปลากัดไทย" (Slamese Fighting Fish) : สัตว์น้ำประจำชาติ" เนื่องในวันประมงน้อมเกล้าฯ /การประกวดวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ /การประกวดวาดภาพตามจินตนาการกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย /การประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 16 [ภาพกิจกรรม]
 • »10 กันยายน 2562 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยครูงานแนะแนว ร่วมวางพวงหรีดคุณแม่กิมเหลียน ตันติวิท เจ้าของทุนการศึกษาภายในโรงเรียนสตรีภูเก็ต ณ วัดวิชิตสังฆาราม [ภาพกิจกรรม]
 • »10 กันยายน 2562 นักเรียนวงดนตรี The Satix ประชาสัมพันธ์การแข่งขันดนตรีรายการ AIS ZEED present hotwave music award 2019 ถ่ายทอด TV ช่อง 25Gmmทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.30 น. ร่วมชมและเชียร์ วง The Satixโรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »9 กันยายน 2562 นางอรอุมา ผ่องศรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ย้ายไปช่วยราชการที่โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี โดยมีตัวแทนครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ เดินทางไปส่งให้กำลังใจ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี [ภาพกิจกรรม]
 • »9 กันยายน 2562 นางแก้วตา ชูกลิ่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนงาน มอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาเทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬานักเรียน นํกศึกษา และประชาชน จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13 - 25 สิงหาคม 2562 [ภาพกิจกรรม]
 • »6 กันยายน 2562 นางสาวพีรปภา เลิศยศกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ตในฐานะคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต รับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรม "วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน 110 ปี สตรีภูเก็ต" จากโรบินสัน โอเชี่ยน ภูเก็ต และผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเสื้อวิ่งเป็นที่ระลึกให้กับตัวแทนโรบินสัน โอเชี่ยน ภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »6 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และเกียรติบัตรให้กับนักกีฬากรีฑา การแข่งขันกีฬานักเรียน นํกศึกษา และประชาชน จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13 - 25 สิงหาคม 2562 [ภาพกิจกรรม]
 • »6 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และครูกลุุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมค่ายรอบรู้ภาษาจีน จัดโดย ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ร่วมกับโรงเรียนสตรีภูเก็ต ณ โรงแรมไอดี เรสซิเดนส์ [ภาพกิจกรรม]
 • »5 กันยายน 2562 พิธีมอบทุนการศึกษา ''วันธารน้ำใจสู่เยาวชน" ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม]
 • »5 กันยายน 2562 นางสาวพีรปภา เลิศยศกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาบาสเกตบอล การแข่งขันกีฬานักเรียน นํกศึกษา และประชาชน จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13 - 25 สิงหาคม 2562 [ภาพกิจกรรม]
 • »5 กันยายน 2562 การแข่งขันทักษะภาษาเยอรมัน ระดับภาคใต้ 5 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมทูบีนัมเบอร์วัน (ชงโค 4 ) [ภาพกิจกรรม]
 • »4 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาฟุตซอล นักกีฬาเปตอง และนักกีฬาวอลเล่ย์บอล การแข่งขันกีฬานักเรียน นํกศึกษา และประชาชน จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »2 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการและ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้รับการนิเทศติดตาม การยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาจากคณะกรรมการจาก สพม.14 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมชงโค 1 [ภาพกิจกรรม]
 • »31 สิงหาคม 2562 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ กิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 และ 5/3 [ภาพกิจกรรม]
 • »29-30 สิงหาคม 2562 พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ "ของขวัญแด่พระราชา"ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และจัดนิทรรศการในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 30 กันยายน 2562 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา [ภาพกิจกรรม]
 • »29 สิงหาคม 2562 นักเรียนสายการเรียนภาษาจีนเข้าฟังบรรยายในหัวข้อ “ศิลปะการแกะสลักและการสาธิตเทคนิคการแกะสลักของจีน”จากทางสถาบันขงจื๊อภูเก็ต เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน ณ ห้องทูบีนัมเบอร์วัน(ชงโค4) [ภาพกิจกรรม]
 • »27 สิงหาคม-1 กันยายน 2562 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม และต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานบำเพ็ญกุศล ณ วัดวิชิตสังฆาราม และร่วมฌาปนกิจ ณ เมรุวัดโฆษิตวิหาร นางสาวสุภางค์ เขียวหวาน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »29 สิงหาคม 2562 นางสาวพีรปภา เลิศยศกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย นางรุ่งนภา พุฒแก้ว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต และคณะครู บุคลากรโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น วันกตัญญูต่อบรรพชนผู้ล่วงลับของโรงเรียน ณ บริเวณด้านหน้าอาคารฉลองราชกุมารี [ภาพกิจกรรม]
 • »27-30 สิงหาคม 2562 การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน ประจำปี 2562 จังหวัดภูเก็ต ณ สนามสุระกุล [ภาพกิจกรรม]
 • »28 สิงหาคม 2562 นางสาวพีรปภา  เลิศยศกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์  ปิลวาสน์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต และตัวแทนครู  วางพวงหรีดเพื่อแสดงความอาลัยคุณพ่อพีระ  เบ้าแสงนิล บริษัทฉลองมิราเคิลเลควิว จำกัด ณ วัดขจรรังสรรค์ [ภาพกิจกรรม]
 • »28 สิงหาคม 2562 มูลนิธิสตรีนานาชาติ ร่วมกับ ชมรมสตรีนานาชาติภูเก็ต มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ประจำปี 2562 ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม]
 • »28 สิงหาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่สำนักงานร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดทำแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมทูบีนัมเบอร์วัน (ชงโค4) [ภาพกิจกรรม]
 • »27 สิงหาคม 2562 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต รองผู้อำนวยการ และตัวแทนคณะครู พร้อมด้วยอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ครูเกษียณ ร่วมพิธีรดน้ำศพนางสาวสุภางค์ เขียวหวาน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ณ วัดวิชิตสงคราม [ภาพกิจกรรม]
 • »26 สิงหาคม 2562 นางสาวพีรปภา เลิศยศกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับนายสายฟ้า เครือพานิชย์ ครูอัตราจ้างวิชาพลศึกษา เนื่องในโอกาสที่ผ่านการสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย ปฏิบัติราชการที่โรงเรียนวิชิตสงคราม โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 นักเรียนประจำชั้น และหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมแสดงความยินดี [ภาพกิจกรรม]
 • »26 สิงหาคม 2562 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและการป้องกันการตั้งครรภ์ ก่อนวัยอันควรในเด็กวัยรุ่น ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »26 สิงหาคม 2562 นางสาวพีรปภา เลิศยศกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับ นายสายฟ้า เครือพานิชย์ ครูอัตราจ้างวิชาพลศึกษา เนื่องในโอกาสที่ผ่านการสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย ปฏิบัติราชการที่โรงเรียนวิชิตสงคราม โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 นักเรียนประจำชั้น และหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมแสดงความยินดี [ภาพกิจกรรม]
 • »24-25 สิงหาคม 2562 การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting ) ประจำปีการศึกษา 2562 [ภาพกิจกรรม]
 • »23 สิงหาคม 2562 งานแนะแนวจัดกิจกรรม YC ได้มีวิทยากรภายนอกอันได้แก่ ดร.สมชาย ณ นคร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมิชชั่นมาเป็นวิทยากรหลักและทีมงาน และ ดร.ณัฏชฏารัตน์ ณ นคร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มาให้ความรู้ด้านทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่นักเรียนชุมนุม YC ณ ห้องทูบีนัมเบอร์วัน [ภาพกิจกรรม]
 • »23 สิงหาคม 2562 นักเรียนสารวัตรทุกห้องเรียน เข้าอบรมการปฏิบัติงานสารวัตรนักเรียน เพื่อช่วยเสริมสร้างระเบียบวินัยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมกันเกรา [ภาพกิจกรรม]
 • »23 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดกิจกรรม นิทรรศการโครงงานอาชีพ ในนักเรียนระดับชั้น ม.6 เพื่อเป็นการส่งเสริมและฝึกทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียน ประจำปี 2562 [ภาพกิจกรรม]
 • »21 สิงหาคม 2562 คุณครูระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมแสดงความยินดีกับครูสายฟ้า เครือพานิชย์ ในโอกาสสอบบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้รับการบรรจุแต่งตั้งที่ โรงเรียนวิชิตสงคราม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา [ภาพกิจกรรม]
 • »20 สิงหาคม 2562 นางสาวพีรปภา เลิศยศกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนของโรงเรียนสตรีภูเก็ต วางพวงหรีดงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ของอาจารย์บังอร ขยันกิจ ถึงแก่กรรม ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดแสนสุข [ภาพกิจกรรม]
 • »19 สิงหาคม 2562 นางสาวพีรปภาเลิศยศกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนของโรงเรียนสตรีภูเก็ต วางพวงหรีดงานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่กลอยจิต ขยันกิจ ณ วัดพระทอง [ภาพกิจกรรม]
 • »19 สิงหาคม 2562 นางสาวพีรปภา เลิศยศกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนของโรงเรียนสตรีภูเก็ต วางพวงหรีดงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อของคุณครูสันติ เจนพจนสุนทร(ครูเกษียณ) ถึงแก่กรรม ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดพุทธมงคลนิมิตร [ภาพกิจกรรม]
 • »18 สิงหาคม 2562 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต พบกับเสวนา รักของพ่อแม่ เป็นเหมือนเชื้อเพลิงเติมพลัง ทำให้คนธรรมดา ทำสิ่งที่ไม่ธรรมดา ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม]
 • »17 สิงหาคม 2562 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรม ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ''Phuket Anti Drug Scout Camp 2019'' ณ โรงเรียนเมืองถลาง ภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »16 สิงหาคม 2562 โครงการพัฒนานักเรียนด้านโภชนาการและการออกกำลังกาย ณ ห้องทูบีนัมเบอร์วัน [ภาพกิจกรรม]
 • »16 สิงหาคม 2562 การสถาปนาคณะกรรมการบริหาร สโมสรโรทาแรคท์ ณ หอประชุมมะฮออกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »16 สิงหาคม 2562 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรม ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย ''ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา'' ณ ไอดิน บูติค รีสอร์ท พังงา [ภาพกิจกรรม]
 • »16 สิงหาคม 2562 การประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการขับเคลื่อนขยายผลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี 2562 ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรกุล ณ ห้องโสตทัศนศึกษา [ภาพกิจกรรม]
 • »15 สิงหาคม 2562 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบช่อดอกไม้เป็นขวัญ กำลังใจ และแสดงความยินดีแก่ นางสาวธมลวรรณ บุญยกบัณฑิต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ที่ผ่านการคัดเลือกการสอบในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน YFU [ภาพกิจกรรม]
 • »14 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำ Ms.Alessia Reniero นักเรียนแลกเปลี่ยนชาวอิตาลี กล่าวแนะนำตัวและทักทายเพื่อนนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ณ บริเวณด้านหน้าอาคารฉลองราชกุมารีฯ [ภาพกิจกรรม]
 • »12 สิงหาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำพุทธศักราช 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »12 สิงหาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียรชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »12 สิงหาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำพุทธศักราช 2562 ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »9 สิงหาคม 2562 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมพิธีถวายสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ด.ญ.วัชรีวรรณ สงวนสินธ์ นักเรียนระดับชั้น ม.2 ที่ได้รับรางวัล "เยาวสตรีไทยดีเด่น" ระดับชั้นม.ต้น เนื่องในวันสตรีไทย จัดโดย สภาสตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ [ภาพกิจกรรม]
 • »8 สิงหาคม 2562 กิจกรรมถาม-ตอบปัญหาเนื่องในวัน Anniversary asean day 8 august 2019 วันครบรอบวันอาเซียน บริเวณหน้าแถว [ภาพกิจกรรม]
 • »8 สิงหาคม 2562 โครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด ประจำปี 2562 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงเรียนสตรีภูเก็ต สนับสนุนโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »6 สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีผลการเรียนคะแนนสูงสุดของแต่ละรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป [ภาพกิจกรรม]
 • »6 สิงหาคม 2562 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูตัวแทนกลุ่มสาระฯ โครงการนานาชาติ และงานแนะแนว ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »6 สิงหาคม 2562 โรงเรียนกะทู้วิทยา เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนสตรีภูเก็ตเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ,สุขศึกษา ,ศิลปะ ,ภาษาต่างประเทศ และการงานอาชีพ จำนวน 37 คน ณ ห้องทูบีนัมเบอร์วัน เวลา 08.30 - 12.00 น. [ภาพกิจกรรม]
 • »1 สิงหาคม 2562 กีฬาสีภายในโรงเรียนสตรีภูเก็ต ชงโคเกมส์ ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ตและสนามสุระกุล ประจำปีการศึกษา 2562 [ภาพกิจกรรม]
 • »1 สิงหาคม 2562 เด็กหญิงวัชรีวรรณ  สงวนสินธ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 2/2 เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลเยาวสตรีไทยดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันสตรีไทย จัดโดย สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี [ภาพกิจกรรม]