ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย
แหล่งความรู้

หนังสือพิมพ์

นายเสถียร พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต

การศึกษา :
  - ค.บ. พลศึกษา
  - กศ.ม. การบริหารการศึกษา

ตารางเรียนภาค 1/2561

 
สื่อการเรียนรู้

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น  จัดซื้อจัดจ้าง 
 การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561  

ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนปกติ    [ประกาศ] 

» รายชื่อนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ « รายชื่อ »
» รายชื่อนักเรียนทั่วไป   « รายชื่อ »
» นักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ [ประกาศ]  « รายชื่อ »
** นักเรียนสามารถซื้อเครื่องแบบ และอุปกรณ์การเรียนได้ที่ร้านสหกรณ์โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 10 เมษายน 2561 เว้นวันหยุดราชการ **

 

ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนปกติ  [ประกาศ]
» แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์    « รายชื่อ »
» แผนการเรียนอังกฤษ - คณิตศาสตร์ - จีน    « รายชื่อ »
» แผนการเรียนอังกฤษ -คณิตศาสตร์ - ญี่ปุ่น    « รายชื่อ »
» แผนการเรียนอังกฤษ -คณิตศาสตร์ (พม่า)    « รายชื่อ »
» แผนการเรียนอังกฤษ - คณิตศาสตร์ (รัสเซีย)    « รายชื่อ »
» แผนการเรียนอังกฤษ - ฝรั่งเศส   « รายชื่อ »
» แผนการเรียนอังกฤษ - เยอรมัน   « รายชื่อ »
» แผนการเรียนอังกฤษ - จีน   « รายชื่อ »
» แผนการเรียนอังกฤษ - ญี่ปุ่น    « รายชื่อ »
» นักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ   [ประกาศ]   « รายชื่อ »
** นักเรียนสามารถซื้อเครื่องแบบ และอุปกรณ์การเรียนได้ที่ร้านสหกรณ์โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 10 เมษายน 2561 เว้นวันหยุดราชการ **

ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 1/2561 

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 Year 8  
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12  
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12  
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12  
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12  

ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 2/2560 

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12  
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12  
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13
ตัวอย่าง การกรอกข้อมูลใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา [ดูตัวอย่าง]

ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 1/2560 

1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10        
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/13
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13
4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11    
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13
IPC Year8 Year9 Year10 Year11 Year12  

 ข่าวประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต เดือน พฤษภาคม 2561
   
วัน เดือน ปี กิจกรรม
 16 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1/2561
 16 - 25 พ.ค. 61 สอบซ่อม ครั้งที่ 2 (ม.1, ม.2, ม.4, ม.5)
 28 พ.ค. 61 ส่งผลสอบซ่อม ครั้งที่ 2 (ม.1, ม.2, ม.4, ม.5)

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »29 มีนาคม 2561 ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต ณ ห้องโสตทัศนศึกษา [ภาพกิจกรรม] 
 • »29 มีนาคม 2561 โครงการพัฒนาบุคลากรศตวรรษที่ 21 กิจกรรมพัฒนาสมรรนะครูด้วย IP Plan ณ หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »27 มีนาคม 2561 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิพล และเก็บข้อมูลผลการปฎิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย [ภาพกิจกรรม] 
 • »27 มีนาคม 2561 การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ประเภทความสามารถพิเศษ [ภาพกิจกรรม] 
 • »25-28 มีนาคม 2561 บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 [ภาพกิจกรรม] 
 • »23-25 มีนาคม 2561 คณะกรรมการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลโรงเรียนสตรีภูเก็ต พบนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศบาลนครภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »22 มีนาคม 2561 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต โดยมีนายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและนายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ให้การต้อนรับ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา [ภาพกิจกรรม] 
 • »21 มีนาคม 2561 คณะกรรมการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลโรงเรียนสตรีภูเก็ต พบนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศบาลนครภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »12-16 มีนาคม 2561 โครงการนานาชาติโรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน "OUTSIDE CLASSROOM LEARNING" ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพชรบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม พังงา และ ภูก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »20 มีนาคม 2561 นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นายถิรฉัตร คงจันทร์ รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงบประมาณ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม งานบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อพงษ์ศักดิ์ คงอินทร์ บิดาครูณัฐกุล กิ่งแก้ว ณ วัดเก็ตโฮ่ จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »19 มีนาคม 2561 นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู ร่วมวางหรีด งานบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อพงษ์ศักดิ์ คงอินทร์ บิดาครูณัฐกุล กิ่งแก้ว ณ วัดเก็ตโฮ่ จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »18 มีนาคม 2561 การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์นักเรียนสอบได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ (IP,IPC) และโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม] 
 • »18 มีนาคม 2561 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา จากจังหวัดระยอง ศึกษาดูงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »13 มีนาคม 2561 นางสาวจินตภา เลิศสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และ นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระศิลปศึกษา วางพวงมาลาสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เนื่องในวันถลางชนะศึก [ภาพกิจกรรม] 
 • »6 มีนาคม 2561 การอบรม Young Thinking Innovator Camp (Stem Education) ห้องเรียนพิเศษ (ม.5/1) โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »5 มีนาคม 2561 กิจกรรมเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมการเวก โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »1 มีนาคม 2561 ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) [ภาพกิจกรรม]