ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น
”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แหล่งความรู้

นายเสถียร พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต

การศึกษา :
  - ค.บ. พลศึกษา
  - กศ.ม. การบริหารการศึกษา
 


แบบประเมินการจัดงาน
สังสรรค์ศิษย์เก่า 109 ปี
สตรีภูเก็ตwidth=170

สื่อการเรียนรู้


  ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 1/2562

2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12    
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12    
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12  
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12  

  ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 2/2561

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 Year 8  
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12  
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12  
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 Year 12
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12  
  จัดซื้อจัดจ้าง 
ข่าวรับสมัครงาน  
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »13-14 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 นักเรียนชั้นมัธมยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ [ภาพกิจกรรม]
 • »09 พฤษภาคม 2562 นางสาวพีรปภา เลิศยศกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยคณะครู ร่วมวางพวงหรีดและไว้อาลัย แด่คุณครูอำพัน บุญล้อม อดีตครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต ณ วัดพุทธมงคลนิมิตร [ภาพกิจกรรม]
 • »07 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดท่าเรือ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »06 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »06 พฤษภาคม 2562 คณะครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองบางใหญ่
  เพื่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องในโอกาสพระบรมราชาภิเษก ณ ลานจอดรถโรงยิม 4000 ที่นั่ง [ภาพกิจกรรม]
 • »05 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสด ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »04 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร และรับชมการถ่ายทอดสด ณ วัดพระทอง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »02 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมงานโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 79 รูป เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดท่าเรือ [ภาพกิจกรรม]
 • »03 พฤษภาคม 2562 บรรยากาศการเรียนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 [ภาพกิจกรรม]
 • »02 พฤษภาคม 2562 นางสาวพีรปภา เลิศยสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีกับ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ เพชรแห่งการศึกษา ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 และ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ภาพกิจกรรม]
 • »08,09 เมษายน 2562 ผู้บริหาร คณะครูร่วมพิธีการทำน้ำอภิเษกของจังหวัดภูเก็ต ในพิธีการงานพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ ณ วิหารพระทอง วัดพระทอง และประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดพระทอง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง [ภาพกิจกรรม]
 • »08 เมษายน 2562 บรรยากาศการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 [ภาพกิจกรรม]
 • »06 เมษายน 2562 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [ภาพกิจกรรม]
 • »04 เมษายน 2562 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จ. สุพรรณบุรี เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต ณ ห้องทูบีนัมเบอร์วันี [ภาพกิจกรรม]
 • »03 เมษายน 2562 การปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 [ภาพกิจกรรม]
 • »31 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม ฝ่ายบริหาร คณะครูร่วมพิธีพระมหาเจษฎาราชเจ้า และพิธีทอดผ้าป่า ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม]
 • »30 มีนาคม 2562 โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่เพื่อรายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ (Intensive Preparatory Course)  ปีการศึกษา 2562   ซึ่งผู้ปกครองจะได้ทราบผลการดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อม  ผลคะแนนการสอบเข้าเรียนต่อของนักเรียน ผลการเรียนปรับพื้นฐาน และผลการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนต่อไป [ภาพกิจกรรม]
 • »28 มีนาคม 2562 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร ในยุค 4.0 กิจกรรมการเรียนรู้ AL โดยใช้ PLC ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ [ภาพกิจกรรม]
 • »28 มีนาคม 2562 บรรยากาศกิจกรรม SPK Summer Party ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน [ภาพกิจกรรม]
 • »27 มีนาคม 2562 ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตตรีภูเก็ต ณ ห้องชงโค 1 [ภาพกิจกรรม]
 • »26 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยมพร้อมด้วยตัวแทนคณะครูร่วมประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่องประชุมทางไกลในองค์กร ณ ห้องประชุมชงโค 1 [ภาพกิจกรรม]
 • »25 มีนาคม 2562 การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทความสามารถพิเศษ [ภาพกิจกรรม]
 • »22 มีนาคม 2562 บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 [ภาพกิจกรรม]
 • »18 มีนาคม - 03 เมษายน 2562 โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม(Intensive Preparatory Course) ให้กับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562 เพื่อปลูกฝังทักษะชีวิต (life skills) และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st century skill) ให้กับนักเรียน เป็นการปรับพื้นฐาน เตรียมความพร้อม และฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีมของนักเรียนก่อนเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน และให้นักเรียนมีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม -3 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต และพิพิธฑภัณฑ์เพอรานากัน เดอะการ์เด้น ภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »16 มีนาคม 2562 บรรยากาศการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 โครงการพิเศษ SMTE ,IP,IPC ปีการศึกษา 2562 [ภาพกิจกรรม]
 • »13 มีนาคม 2562 คณะครูกลุ่มสาระศิลปศึกษา วางพวงมาลาสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เนื่องในวันถลางชนะศึก ประจำปี 2562 [ภาพกิจกรรม]
 • »5 มีนาคม 2562 โครงการห่วงใยใส่ใจนักเรียน ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ณ หอประชุมกันเกรา [ภาพกิจกรรม]
 • »1,7 มีนาคม 2562 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ตและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีกับ นายธีระชัย รัตนรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงศ์ นายถิรฉัตร คงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางทอง (วันที่ 1 มีนาคม 2562) และนายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วันที 7 มีนาคม 2562) เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ [ภาพกิจกรรม]
 • »1 มีนาคม 2562 คระครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายศุภมิตร ศันติวิชยะ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลวราราม [ภาพกิจกรรม]