ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย
แหล่งความรู้

หนังสือพิมพ์

นายเสถียร พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต

การศึกษา :
  - ค.บ. พลศึกษา
  - กศ.ม. การบริหารการศึกษา

ตารางเรียนภาค 1/2561

 
สื่อการเรียนรู้

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น  จัดซื้อจัดจ้าง 
ข่าวรับสมัครงาน  
ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 1/2561 

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 Year 8  
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12  
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12  
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12  
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12  

ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 2/2560 

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12  
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12  
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13
ตัวอย่าง การกรอกข้อมูลใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา [ดูตัวอย่าง]

ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 1/2560 

1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10        
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/13
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13
4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11    
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13
IPC Year8 Year9 Year10 Year11 Year12  

 ข่าวประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต เดือน พฤษภาคม 2561
   
วัน เดือน ปี กิจกรรม
 16 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1/2561
 16 - 25 พ.ค. 61 สอบซ่อม ครั้งที่ 2 (ม.1, ม.2, ม.4, ม.5)
 28 พ.ค. 61 ส่งผลสอบซ่อม ครั้งที่ 2 (ม.1, ม.2, ม.4, ม.5)

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »18 พฤษภาคม 2561 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ Muic Excellence Entrance Track ( MEET)
  โรงเรียนสตรีภูเก็ต และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล [ภาพกิจกรรม] 
 • »18 พฤษภาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี การแข่งขันวงดนตรีไทย และการประกวดวงดนตรีรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี [ภาพกิจกรรม] 
 • »18 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม คณะผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับโรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี มาส่ง ครูเฉลิมวุฒิ สุพัฒธี เนื่องในโอกาสได้ย้ายมาที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »18 พฤษภาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาเทเบิลเทนนิส ทีมหญิงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ [ภาพกิจกรรม] 
 • »16 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม พร้อมด้วยตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับนายกำจร อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูมาส่ง ครูอภิวัฒน์ หิรัญ เนื่องในโอกาสได้ย้ายมาที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »15 พฤษภาคม 2561 ครูบรรจุใหม่ และย้ายมาที่โรงเรียนสตรีภูเก็ตแนะนำตัวกับคณะครู และพบผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม เพื่อรับฟังโอวาท และนโยบายโรงเรียน [ภาพกิจกรรม] 
 • »11 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ [ภาพกิจกรรม] 
 • »10 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ [ภาพกิจกรรม] 
 • »7 พฤษภาคม 2561 ผู้บริหารและตัวแทนคณะครูร่วมต้อนรับครูศิวัตมิกา กัญจนิตานนท์ พร้อมผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง จังหวัดกระบี่ ในโอกาสย้ายมาที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »1 พฤษภาคม 2561 บรรยายกาศการเรียนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 [ภาพกิจกรรม] 
 • »28 เมษายน 2561 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร ศึกษาดูงาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต โดยมี นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูให้การต้อนรับ [ภาพกิจกรรม] 
 • »27 เมษายน 2561 ตัวแทนผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสตรีภูเก็ตเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่อรไท ชูสมบัติ เป็นมารดาของคุณครูวันเพ็ญ สันติอมรทัต อดีตหัวหน้าหมวดคณิตศาสตร์ ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) [ภาพกิจกรรม] 
 • »8 เมษายน 2561 บรรยากาศการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 [ภาพกิจกรรม] 
 • »7 เมษายน 2561 บรรยากาศการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 [ภาพกิจกรรม] 
 • »6 เมษายน 2561 นายธีระชัย รัตนรังษ๊ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยตัวแทนครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »5 เมษายน 2561 การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]