นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต
 
 
 หน่วยงานย่อย

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น
 
”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
เผยแพร่ผลงาน / นวัตกรรม
ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ (English Learning Skills) กิจกรรมในโครงการพัฒนาภาษาโดยใช้กระบวนการ 4P [ รายละเอียด]
 
 
 
 
 

 • เอกสารชี้แจงการจัดทำแผน [Download]
 • ย00/01-ย00/05,ย00/07,ย00/08 [Download]
 • ย00/06 แบบฟอร์มโครงการตามแผนปฏิบัติการ [Download]
 • ตัวอย่าง Website ร้านค้าที่มีเครดิตกับโรงเรียนสำหรับตั้งราคาในรายการวัสดุ - ครุภัณฑ์
  • เกียรติสินธุ สเตชั่นเนอรี่ [Link]
  • ร้านหนังสือเส้งโห [Link]
  • OfficeMate [Link]


 
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหา ICT ให้หน่วยงาน [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (จัดหา ICT ให้หน่วยงาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077398541) [ประกาศ]    [ราคากลาง]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [รายละเอียด]
 • สัญญาซื้อขาย เลขที่ 1/2565 ลงวันที่ 12 เมษายน 2565 หนังสือเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2565 [รายละเอียด]
 • สัญญาก่อสร้างปรับปรุงห้องวิชาการและห้องประเมินผล [รายละเอียด]
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [รายละเอียด]

 
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ชาวไทย [ประกาศ]
<<ข่าวรับสมัครงานที่ผ่านมา>>      

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา


ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ม. 1  
ม. 2  
ม. 3  
ม. 4
ม. 5
ม. 6
 


ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »19 กันยายน 2565 นายกิตติวงค์ จันทร์สัทธรรม นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ และฝ่ายบริหารโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการบริหารการดำเนินงานกิจการต่าง ๆ และมอบหมายงานแด่คณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ ณ ห้องประชุมชงโค 4 [รายละเอียด]
 • »16 กันยายน 2565 โรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดพิธีมอบทุนการศึกษา “วันธารน้ำใจสู่เยาวชน” ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายชัยพิทักษ์ อึ๋งสินค้าตระกูล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากนายสรายุทธ มัลลัม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีภูเก็ต, นายกิตติวงค์ จันทร์สัทธรรม นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต, นางสมใจ คงคุณากร นายกสมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต, นางรุ่งนภา พุฒแก้ว ที่ปรึกษาโรงเรียนสตรีภูเก็ต, นายสิริโรจน์ วรรณวร ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนสตรีภูเก็ต, คณะกรรมการสถานศึกษา, คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ, คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ, เจ้าของทุนการศึกษา ร่วมเป็น แขกผู้มีเกียรติและสักขีพยานในการมอบทุนการศึกษา และนายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ 3 กลุ่มบริหาร ตัวแทนครู และนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมมะฮอกกานี [รายละเอียด]
 • »16 กันยายน 2565 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบหมายให้นางสาวสุกัญญา นิ่มมโน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาบาสเกตบอลหญิงโรงเรียนสตรีภูเก็ตที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 42 ปี 2566 รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันกีฬาที่ 8 ณ จังหวัดภูเก็ต ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 3” [รายละเอียด]
 • »15 กันยายน 2565 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ 3 กลุ่มบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (สาระที่ 2) ร่วมต้อนรับคณะติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 และการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานสอนของครูเจ้าของภาษาด้วย ณ ห้องประชุมชงโค 4 [รายละเอียด]
 • »15 กันยายน 2565 พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2565 โดย คณะกรรมการนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต [รายละเอียด]
 • »14 กันยายน 2565 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการ CIC ROV E – Sports Championship 2022 ทีม Fate ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1” [รายละเอียด]
 • »14 กันยายน 2565 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและบรรเทาปัญหายาเสพติดในชุมชน ณ โรงแรมอังสนา ลากูนา ภูเก็ต [รายละเอียด]
 • »13 กันยายน 2565 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา นิ่มมโน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน พร้อมด้วยนายลิขิต หล้าแหล่ง หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์ และครูเกษียณโรงเรียนสตรีภูเก็ต วางพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัยแด่นายสุจินต์ สุขศิริสัมพันธ์ บิดาของนายทินกร สุขศิริสัมพันธ์ ครูเกษียณโรงเรียนสตรีภูเก็ต ณ วัดมาตุคุณาราม (วัดกระโสม) [รายละเอียด]
 • »13 กันยายน 2565 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอเชีย ประเทศญี่ปุ่น มาทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ-ญี่ปุ่น ม.6/11 ซึ่งเป็นโอกาสดีที่นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสาร และนำเสนอข้อมูลกับเจ้าของภาษาโดยตรง ณห้องประชุมชงโค 4 [รายละเอียด]
 • »12 กันยายน 2565 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบหมายให้นางสาวสุกัญญา นิ่มมโน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม German Day เทศกาลอาหารเยอรมัน โดยมีนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ -ภาษาเยอรมัน และนักเรียนรายวิชาเลือกภาษาเยอรมัน จำนวน 120 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมกันเกรา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเยอรมนี ผ่านการลงมือปฏิบัติและนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน อีกทั้งให้นักเรียนที่สนใจได้เข้าชมและทดลองชิมอาหารพื้นเมืองของประเทศเยอรมนี เพื่อเปิดประสบการณ์และอิ่มอร่อยกับอาหารจากประเทศเยอรมนี [รายละเอียด]
 • »12 กันยายน 2565 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตร เหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬากรีฑา นักกีฬาแบดมินตัน นักกีฬาเทนนิส และนักกีฬาเปตอง ในการแข่งขันกีฬนานักเรียน นักศึกษาและประชาชน จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565 [รายละเอียด]
 • »10 กันยายน 2565 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบหมายให้นายสันติ วงค์ไชยา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ หอประชุมมะฮอกกานี โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่ม รู้จักการแก้ปัญหา ฝึกการปฏิบัติทำได้ คิดเป้นทำเป็น และได้พัฒนาศักยภาพ ทางคณิตศาสตร์ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมจำนวน 150 คน และนักเรียนพี่เลี้ยง ม.4 จำนวน 20 คน จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ [รายละเอียด]
 • »9 กันยายน 2565 โรงเรียนสตรีภูเก็ต โดย นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ 3 กลุ่มบริหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมชงโค 1 โดยในการนี้คณะกรรมการฯ ได้เยี่ยมชมศูนย์เผยแพร่ข้อมูลบาบ๋าภูเก็ต ห้องวิถีปราชญ์ ห้องหลวงพ่อแช่ม และชมการแสดงของนักเรียนโครงการนานาชาติ IPC ด้วย [รายละเอียด]
 • »9 กันยายน 2565 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ 3 กลุ่มบริหาร หัวหน้าโครงการนานาชาติ และครูโครงการนานาชาติ ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จ.ราชบุรี ที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านโครงการพิเศษ IP/IPC ห้องเรียนภาษาที่ 2 ณ ห้องประชุมชงโค 3 [รายละเอียด]
 • »8 กันยายน 2565 นางสาวพีรปภา เลิศสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน การแข่งขันโครงการเปิดบ้านครูจีน ครั้งที่ 6 ทั่วประเทศ [รายละเอียด]
 • »8 กันยายน 2565 นางสาวพีรปภา เลิศสกุล นายสันติ วงค์ไชยา และนางสาวสุกัญญา นิ่มมโน รองผู้อำนวยการ 3 กลุ่มบริหาร มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ประจำปี 2565 [รายละเอียด]
 • »7 กันยายน 2565 งานลูกเสือเนตรนารี และงานยุวกาชาด กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1 – ม.3 เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณโดยรอบโรงเรียนสตรีภูเก็ต ระหว่างเวลา 15.25. – 16.15 น. [รายละเอียด]
 • »7 กันยายน 2565 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยนายสันติ วงค์ไชยา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ครูงานแนะแนว และนักเรียน ให้การต้อนรับคุณวิภา ตันมานะตระกูล ประธานฝ่ายทุนการศึกษาและคณะกรรมการมูลนิธิฯ ในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิสตรีนานาชาติ ประจำปี 2565 ณ หอประชุมมะฮอกกานี [รายละเอียด]
 • »7 กันยายน 2565 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบใบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลให้กับ นายภานุพงศ์ เผ่าชู และนางสาวกุลธิดา กงทา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศ อันดับ 1"การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2565 รอบคัดเลือก ระดับภูมิภาค ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป [รายละเอียด]
 • »6 กันยายน 2565 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ 3 กลุ่มบริหาร หัวหน้าโครงการนานาชาติ และครูโครงการนานาชาติ IPC ร่วมต้อนรับผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน IPC ณ ห้องประชุมชงโค 4 และชั้นเรียนของนักเรียนโครงการ IPC [รายละเอียด]
 • »6 กันยายน 2565 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับทีมนักเรียน จำนวน 24 ทีม ที่ได้รับรางวัล ในโครงการประกวดแข่งขันจัดทำคลิปวิดีโอหัวข้อ “ของดีภูเก็ต DELIGHTS OF PHUKET” ที่เกี่ยวกับท้องถิ่นภูเก็ตและสถานการณ์ในโลกปัจจุบันโดยใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษา การใช้เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีมและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อีกทั้งยังเป็นการรองรับ และสอดคล้องกับ Phuket Expo 2028,Thailand ณ บริเวณด้านหน้าอาคารฉลองราชกุมารี [รายละเอียด]
 • »5 กันยายน 2565 นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ทีม One night Miracle ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด รูปแบบคลิปวีดีโอสั้นโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท และนายชินกฤต หลีตระกูล ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดรูปแบบเพลง โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท โดยได้รับเกียรติจากนายธนัท กุมสันเทียะ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบการธุรกิจประกันภัย (คภป.) จังหวัดภูเก็ต เป็นผู้มอบ และนายสันติ วงค์ไชยา รองผู้อำนวยการ และครูแนะแนวเป็นตัวแทนรับมอบ [รายละเอียด]
 • »3 กันยายน 2565 นายปัญญา​ หัตถิ ผู้อำ​น​ว​ยการ​โรงเรียน​สตรี​ภูเก็ต​ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเชิงปฏิบัติการ ปลูกพลังภายในตนและการมีเป้าหมายชีวิต เพื่อการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพที่ดีสู่ Expo 2028, Phuket Thailand และได้รับเกียรติจาก นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ให้โอวาทแก่นักเรียน โดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.1 จนถึง ม.6 ที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว ณ หอประชุมมะฮอกกานี ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2565 การจัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติฯ เพื่อให้นักเรียนเกิดความเชื่อมันในตนเอง และมีเป้าหมายในการใช้ชีวิต ส่งเสริมให้นักเรียนสำนึกรักความเป็นท้องถิ่นภูเก็ต และสื่อสารความเป็นภูเก็ต และเห็นถึงความสำคัญของการเป็นเจ้าภาพ Expo 2028, Phuket [รายละเอียด]
 • »2 กันยายน 2565 คณะทำงานงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด อบายมุขและโรคเอดส์ จัดให้มีการ Re-X-Ray ยาเสพติดนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ซึ่งเป็นนักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคน ในปีการศึกษา 2565 เพื่อเฝ้าระวัง ดูแล ป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา รวมทั้งการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาในโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด ณ หอประชุมมะฮอกกานี ตั้งแต่เวลา 08.30น. - 11.00น.[รายละเอียด]
 • »2 กันยายน 2565 นักเรียนชุมนุมเพื่อนที่ปรึกษา YC เข้าร่วมอบรบทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้น จาก อาจารย์จุฑามาศ ชูจันทร์ และอาจารย์ปจารีย์ ติ้วสิขเรศ อาจารย์ประจำคณะครุ​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต​ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชงโค 4 จัดโดย งานแนะแนว กลุ่มบริหารวิชาการ [รายละเอียด]
 • »1 กันยายน 2565 นางสาวพีรปภา เลิศสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 น. "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" โดยมีรองผู้อำนวยการ 3 กลุ่มบริหาร ร่วมในพิธีเปิด และมีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยนักเรียนห้องเรียนโครงการ SMTE ระดับชั้น ม.ปลาย, นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้การต้อนรับและนำเสนอบูทนิทรรศการต่างๆ ณ หอประชุมมะฮอกกานี [รายละเอียด]
 • »1 กันยายน 2565 นางสาวพีรปภา เลิศสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตร เหรียญรางวัล และถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬาเทเบิลเทนนิส และนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียน สตรีภูเก็ต ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชน จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565 [รายละเอียด]
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อในโรงเรียน
101   ประชาสัมพันธ์
102   ผู้อำนวยการ
103   กลุ่มการเงินและบัญชี
104   กลุ่มบริหารงานบุคคล
105   ปกครอง
106   วิชาการ
107   ทะเบียน
108   แนะแนว
109   บริการ
110   ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ 423
111   -
112   พัสดุ
113   โสตทัศนศึกษา (เก่า)
114   ไฟฟ้า
115   คหกรรม
116   เกษตร
117   กิจกรรม
118   พยาบาล
119   วิทยาศาสตร์
120   สหกรณ์
121   ภาษาไทย
144   EP (726)
145   ญี่ปุ่น
146  ดนตรีไทย
147   ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศ
148   สึนามิ
149   เอกสารการพิมพ์
151   ห้องครูเวรด้านหลัง
153   ห้องราชวงศ์
154   ห้อง TOT (336)
156  ศูนย์สื่อและแหล่งเรียนรู้
157  ชั้น 2 อาคารหลวงพ่อแช่ม 100 ปี สตรีภูเก็ต
158   ภาษาจีน
159   LAB คณิต (531)
160   ป้อมยามอาคาร 7
161   ห้องสมุด EP
162   RESOURCE CENTER
163   -
164   EP (736)
122   ห้องสมุด
123   ศิลปะ
124   ธุรกิจ
125   -
127   ยาม
128   บ้านและครอบครัว
129   ห้องพักครูเวรกลางคืน
130   พลานามัย / สุขศึกษา
131   คณิตศาสตร์
132   สังคม
133   หลักสูตร/พัฒนาบุคลากร
134   กลุ่มนโยบายและแผนงาน
135   ห้องพักครูภาษาอังกฤษ (516)
136   ห้อง ERIC (512)
137   ซาวด์แลป 526
138   ปฏิบัติการคณิตศาสตร์
139   ห้องสมุด IT
140    -
141   นาฏศิลป์
142   ดนตรีสากล
143   ศูนย์ภาษาเยอรมัน / ฝรั่งเศส

เพลง 111 ปี .. ศักดิ์ศรีสตรีภูเก็ต