ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น
”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แหล่งความรู้

นายเสถียร พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต

การศึกษา :
  - ค.บ. พลศึกษา
  - กศ.ม. การบริหารการศึกษา
 


แบบประเมินการจัดงาน
สังสรรค์ศิษย์เก่า 109 ปี
สตรีภูเก็ตwidth=170

สื่อการเรียนรู้

  ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 1/2562

2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12    
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12    
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12  
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12  

  ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 2/2561

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 Year 8  
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12  
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12  
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 Year 12
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12  
  จัดซื้อจัดจ้าง 
ข่าวรับสมัครงาน  
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »11 กรกฎาคม 2562 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »11 กรกฎาคม 2562 การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2019 โดยคณะแพทย์ และ พยาบาลโรงพยาบาลดีบุก ณ ห้องทูบีนัมเบอร์วัน [ภาพกิจกรรม]
 • »10 กรกฎาคม 2562 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดการแถลงข่าวกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเพื่อการศึกษาและสุขภาพ ภายใต้โครงการ “วิ่งด้วยใจไปด้วยกัน 110 ปี สตรีภูเก็ต” โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานในการแถลงข่าว ณ หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป [ภาพกิจกรรม]
 • »10 กรกฎาคม 2562 โครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข และโรคเอดส์ ณ ห้องชงโค 4 ทูบีนัมเบอร์วัน [ภาพกิจกรรม]
 • »9 กรกฎาคม 2562 รองผู้อำนวยการพีรปภา เลิศยศกุล มอบเกียรติบัตรและภาพถ่ายให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันประกวดถ่ายภาพ View of Point@SPK จัดโดย งานโสตทัศนศึกษา [ภาพกิจกรรม]
 • »9 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฏาคม 2562 [ภาพกิจกรรม]
 • »8 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนจำนวน 3 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ Andaman Hotelier 2019 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่ 5 เหรียญทองแดง ลำดับที่ 8 และ 14 อีกทั้งยังเข้าร่วมการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ในงานเกษตรแฟร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 [ภาพกิจกรรม]
 • »8 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโครงการนานาชาติที่ชนะเลิศการแข่งขันนำเสนอภาษาอังกฤษ "Tsunami Awareness" ได้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมงานรำลึกวันสึนามิโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 5 - 12 ก.ย. 62 โดยมีครูเสาวรส เกิดทรัพย์ ครูศุภกิจ ชำนาญกิจ และ Aj Mary Grace M. Linwans ร่วมกันฝึกซ้อมนักเรียน [ภาพกิจกรรม]
 • »8 กรกฎาคม 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้ารับการให้ความรู้จากทันตแพทย์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มาให้ความรู้เรื่องพฤติกรรมที่ถูกต้องในการ ดูแลรักษาเหงือกและฟัน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" [ภาพกิจกรรม]
 • »5 กรกฎาคม 2562 รองผู้อำนวยการพีรปภา เลิศยศกุล มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่แข่งขันกิจกรรมด้านทักษะภาษาไทยในกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ [ภาพกิจกรรม]
 • »5 กรกฎาคม 2562 Foreign Language Open House [ภาพกิจกรรม]
 • »4 กรกฎาคม 2562 รองผู้อำนวยการพีรปภา เลิศยศกุล มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส ที่สอบผ่านการสอบวัดระดับมาตรฐานสากล ภาษาฝรั่งเศส เดลฟ์ อาเอง อาเดอ (DELF A1 - A2) ประจำปี 2019 [ภาพกิจกรรม]
 • »3 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ตร่วมกับโรงเรียนสตรีภูเก็ต โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2562 ประเภทโรงเรียนพลังงานชุมชน [ภาพกิจกรรม]
 • »3 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต นำคณะครูและนักเรียนกล่าวนำคำปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2562) [ภาพกิจกรรม]
 • »2 กรกฎาคม 2562 กาชาดจังหวัดภูเก็ต โดย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ประชาสัมพันธ์การบริจาคอวัยวะให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม]
 • »2 กรกฎาคม 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-3 เข้าร่วมกิจกรรม English We Like 2019 ณ ห้องทูบีนัมเบอร์วัน [ภาพกิจกรรม]
 • »2 กรกฎาคม 2562 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต โดย คุณรุ่งนภา  พุฒแก้ว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต ส่งมอบกล้องถ่ายภาพ Canon EOS R พร้อมอุปกรณ์ มูลค่า 99,900 บาท ที่มีมติอนุมัติให้จัดซื้อเพื่อใช้ในงานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตรีภูเก็ต โดยผู้อำนวยการเสถียร  พลเยี่ยม  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  เป็นผู้รับมอบ [ภาพกิจกรรม]
 • »2 กรกฎาคม 2562 คุณรุ่งนภา พุฒแก้ว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันการประกวดออกแบบเสื้อวิ่ง และเหรียญรางวัล โครงการ"วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน 110 ปีสตรีภูเก็ต" [ภาพกิจกรรม]
 • »2 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสตรีภูเก็ตเข้ารับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และช่วยเหลือการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัด สพม.เขต 14 ประจำปี 2562 ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 โดยมีนายสมชาย  รองเหลือ  ผอ.สพม.เขต 14 เป็นประธานในการติดตาม ณ ห้องชงโค 1 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป [ภาพกิจกรรม]
 • »2 กรกฎาคม 2562 การปรเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องสึนามิ [ภาพกิจกรรม]
 • »1 กรกฎาคม 2562 ตัวแทนเนตรนารีโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาสุระกุล [ภาพกิจกรรม]
 • »26 มิถุนายน 2562 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มบริหารทั่วไป จัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียน เนื่องในวันยาเสพติดโลก ณ บริเวณหน้าอาคารฉลองราชกุมารีเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา [ภาพกิจกรรม]