ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น
”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แหล่งความรู้

นายเสถียร พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต

การศึกษา :
  - ค.บ. พลศึกษา
  - กศ.ม. การบริหารการศึกษา
 


แบบประเมินการจัดงาน
สังสรรค์ศิษย์เก่า 109 ปี
สตรีภูเก็ตwidth=170

สื่อการเรียนรู้

  ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 1/2562

2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12    
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12    
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12  
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12  
IPC Year8 Year9 Year10 Year11 Year12 year13  

  ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 2/2561

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 Year 8  
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12  
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12  
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 Year 12
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12  
  จัดซื้อจัดจ้าง 
ข่าวรับสมัครงาน  
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »21 สิงหาคม 2562 คุณครูระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมแสดงความยินดีกับครูสายฟ้า เครือพานิชย์ ในโอกาสสอบบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้รับการบรรจุแต่งตั้งที่ โรงเรียนวิชิตสงคราม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา [ภาพกิจกรรม]
 • »20 สิงหาคม 2562 นางสาวพีรปภา เลิศยศกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนของโรงเรียนสตรีภูเก็ต วางพวงหรีดงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ของอาจารย์บังอร ขยันกิจ ถึงแก่กรรม ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดแสนสุข [ภาพกิจกรรม]
 • »19 สิงหาคม 2562 นางสาวพีรปภาเลิศยศกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนของโรงเรียนสตรีภูเก็ต วางพวงหรีดงานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่กลอยจิต ขยันกิจ ณ วัดพระทอง [ภาพกิจกรรม]
 • »19 สิงหาคม 2562 นางสาวพีรปภา เลิศยศกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนของโรงเรียนสตรีภูเก็ต วางพวงหรีดงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อของคุณครูสันติ เจนพจนสุนทร(ครูเกษียณ) ถึงแก่กรรม ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดพุทธมงคลนิมิตร [ภาพกิจกรรม]
 • »18 สิงหาคม 2562 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต พบกับเสวนา รักของพ่อแม่ เป็นเหมือนเชื้อเพลิงเติมพลัง ทำให้คนธรรมดา ทำสิ่งที่ไม่ธรรมดา ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม]
 • »17 สิงหาคม 2562 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรม ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ''Phuket Anti Drug Scout Camp 2019'' ณ โรงเรียนเมืองถลาง ภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »16 สิงหาคม 2562 โครงการพัฒนานักเรียนด้านโภชนาการและการออกกำลังกาย ณ ห้องทูบีนัมเบอร์วัน [ภาพกิจกรรม]
 • »16 สิงหาคม 2562 การสถาปนาคณะกรรมการบริหาร สโมสรโรทาแรคท์ ณ หอประชุมมะฮออกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »16 สิงหาคม 2562 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรม ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย ''ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา'' ณ ไอดิน บูติค รีสอร์ท พังงา [ภาพกิจกรรม]
 • »16 สิงหาคม 2562 การประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการขับเคลื่อนขยายผลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี 2562 ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรกุล ณ ห้องโสตทัศนศึกษา [ภาพกิจกรรม]
 • »15 สิงหาคม 2562 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบช่อดอกไม้เป็นขวัญ กำลังใจ และแสดงความยินดีแก่ นางสาวธมลวรรณ บุญยกบัณฑิต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ที่ผ่านการคัดเลือกการสอบในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน YFU [ภาพกิจกรรม]
 • »14 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำ Ms.Alessia Reniero นักเรียนแลกเปลี่ยนชาวอิตาลี กล่าวแนะนำตัวและทักทายเพื่อนนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ณ บริเวณด้านหน้าอาคารฉลองราชกุมารีฯ [ภาพกิจกรรม]
 • »12 สิงหาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำพุทธศักราช 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »12 สิงหาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียรชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »12 สิงหาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำพุทธศักราช 2562 ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »9 สิงหาคม 2562 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมพิธีถวายสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ด.ญ.วัชรีวรรณ สงวนสินธ์ นักเรียนระดับชั้น ม.2 ที่ได้รับรางวัล "เยาวสตรีไทยดีเด่น" ระดับชั้นม.ต้น เนื่องในวันสตรีไทย จัดโดย สภาสตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ [ภาพกิจกรรม]
 • »8 สิงหาคม 2562 กิจกรรมถาม-ตอบปัญหาเนื่องในวัน Anniversary asean day 8 august 2019 วันครบรอบวันอาเซียน บริเวณหน้าแถว [ภาพกิจกรรม]
 • »8 สิงหาคม 2562 โครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด ประจำปี 2562 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงเรียนสตรีภูเก็ต สนับสนุนโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »6 สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีผลการเรียนคะแนนสูงสุดของแต่ละรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป [ภาพกิจกรรม]
 • »6 สิงหาคม 2562 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูตัวแทนกลุ่มสาระฯ โครงการนานาชาติ และงานแนะแนว ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »6 สิงหาคม 2562 โรงเรียนกะทู้วิทยา เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนสตรีภูเก็ตเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ,สุขศึกษา ,ศิลปะ ,ภาษาต่างประเทศ และการงานอาชีพ จำนวน 37 คน ณ ห้องทูบีนัมเบอร์วัน เวลา 08.30 - 12.00 น. [ภาพกิจกรรม]
 • »1 สิงหาคม 2562 กีฬาสีภายในโรงเรียนสตรีภูเก็ต ชงโคเกมส์ ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ตและสนามสุระกุล ประจำปีการศึกษา 2562 [ภาพกิจกรรม]
 • »1 สิงหาคม 2562 เด็กหญิงวัชรีวรรณ  สงวนสินธ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 2/2 เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลเยาวสตรีไทยดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันสตรีไทย จัดโดย สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี [ภาพกิจกรรม]