ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น
”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สื่อการเรียนรู้

นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต

 
width=170


 
เดินหน้าเปิดเรียน 111 ปี สตรีภูเก็ต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
     
 
คุณสรายุทธ มัลลัม   คุณรุ่งนภา พุฒแก้ว
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสตรีภูเก็ต   นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต
       จัดซื้อจัดจ้าง 
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีคัดเลือก [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียด]
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ประกาศ แจ้งหยุดเรียนเป็นการภายใน 4-7 กรกฎาคม 2563 และ 25-28 กรกฎาคม 2563 [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2563 [ประกาศ]
 • แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) [ประกาศโรงเรียน]  [สรุปแนวทางการจัดการเรียนการสอน]
 • รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [ม.1]   [ม.2]   [ม.3]   [ม.4]   [ม.5]   [ม.6]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2563 [Download]
 • ขั้นตอนการจ่ายเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียน ที่ 1/2563 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 [Download]
 • การมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยมและดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่ 2019 [รายละเอียด]
 • น.ส.สุชาดา เจริญกิตติธรรม นักเรียนโครงการนานาชาติ (IP) ร.ร.สตรีภูเก็ต ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศเพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในชุมชน ระดับนานาชาติ (International Public Speaking Competition - IPSC) ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2694327730661353&id=100002524565041&sfnsn=mo คิดถึงอนาคตทางการศึกษา คิดถึง IP สตรีภูเก็ต [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (หลักสูตรภาคปกติ) [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ) [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ [รายละเอียด]
 • โครงการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าสู่โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล [Link]
 • รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 [ม.1]   [ม.2]   [ม.3]   [ม.4]   [ม.5]   [ม.6]

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »1 กรกฎาคม 2563 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เยี่ยมชมพร้อมให้กำลังใจ เปิดภาคเรียนของโรงเรียนสตรีภูเก็ต ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีนายปัญญา หัตถิผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วย นายสรายุทธ มัลลัม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีภูเก็ต นางรุ่งนภา พุฒแก้ว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต นายชัยพิทักษ์ อึ๋งสินค้าตระกูล ประธานมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะครูและแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ [ภาพกิจกรรม]
 • »30 มิถุนายน 2563 คุณเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ทีมงานเรวัติหยัดได้ มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่บริเวณอาคาร 7 โรงเรียนสตรีภูเก็ต ก่อนเปิดเทอม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในเด็กนักเรียน ครูและบุคลากร [ภาพกิจกรรม]
 • »30 มิถุนายน 2563 การนิเทศ ติดตาม การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภูเก็ต และจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ณ ห้องประชุม ชงโค 1 [ภาพกิจกรรม]
 • »29 มิถุนายน 2563 การประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนสตรีภูเก็ตก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [ภาพกิจกรรม]
 • »20 มิถุนายน 2563 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือ 111 ปี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องชงโค 2 [ภาพกิจกรรม]
 • »27 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดาของนายชลำ อรรถธรรม อดีตเลขาธิการ สช. กระทรวงศึกษาธิการ ณ วัดโฆษิตวิหาร [ภาพกิจกรรม]
 • »26 มิถุนายน 2563 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมคณะครูและบุคลากร ให้การต้อนรับนายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องในโอกาสมอบนโยบายและแนวทางในการจัดการเรียนก่อนเปิดเทอมวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »26 มิถุนายน 2563 คุณเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ทีมงานเรวัติหยัดได้ มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต ก่อนเปิดเทอม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในเด็กนักเรียน ครูและบุคลากร [ภาพกิจกรรม]
 • »25 มิถุนายน 2563 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการ วางพวงหรีด คุณแม่หลุย อรรถธรรม มารดาของนายชลำ อรรถธรรม อดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ วัดโฆษิตสังฆาราม [ภาพกิจกรรม]
 • »24 มิถุนายน 2563 การประชุมคณะทำงานทบทวนมาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ณ ห้องทูบีนัมเบอร์วัน [ภาพกิจกรรม]
 • »23 มิถุนายน 2563 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมประชุม Conference ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ครั้งที่ 3/2563 [ภาพกิจกรรม]
 • »18 มิถุนายน 2563 นายสามารถ รังสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และคณะ นิเทศติดตามการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีนายปัญญาหัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชงโค 1 [ภาพกิจกรรม]
 • »16-18 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดอบรม Google Apps for Education ให้กับครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้วิทยากรให้ความรู้ [ภาพกิจกรรม]
 • »16 มิถุนายน 2563 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะครูและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี แด่ ดร.พรศักดิ์ จินา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »16 มิถุนายน 2563 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมเปิดโครงการแสดงความพร้อมการจัดการศึกษาแบบ NEW NORMAL ภายใต้สถานการณ์ไวรัสโควิค -19 ณ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »15 มิถุนายน 2563 นายสรายุทธ มัลลัม ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต หนึ่งในองค์กรภาคเอกชนที่ก่อตั้งกองทุนภูเก็ตต้านภัยโควิด-19 ดูแลจัดการโรงพยาบาลสนามภูเก็ต แห่งที่ 1 และในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เป็นตัวแทนมอบของใช้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ได้แก่ ถุงมือ size M จำนวน 10 กล่อง , เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ แบบเทอร์โมสแกน 5 ตัว , หน้ากากอนามัย 500 ชิ้น รวมไปถึงเจลล้างมือ 5 แกลลอน โดยมีนายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต และนางรุ่งนภา พุฒแก้ว นายกสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมรับมอบ [ภาพกิจกรรม]
 • »15 มิถุนายน 2563 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะครูและบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะนายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้แทนผุ้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เขตตรวจราชการที่ 6 จังหวัดภูเก็ต เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสตรีภูเก็ต ในสถานการณ์โควิค -19 ณ ห้องชงโค 1 [ภาพกิจกรรม]
 • »15 มิถุนายน 2563 บรรยายกาศการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 [ภาพกิจกรรม]
 • »13 มิถุนายน 2563 นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบเครื่องวัดไข้จำนวน 10 เครื่องและหน้ากากอนามัยจำนวน 500 ชิ้น โดยมีนาย ปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ตเป็นผู้รับมอบ [ภาพกิจกรรม]
 • »12 มิถุนายน 2563 บรรยายกาศการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [ภาพกิจกรรม]
 • »5 มิถุนายน 2563 คณะสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม ก่อนสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนสตรีภูเก็ต ในสถานการณ์โควิค -19 โดยมี นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ [ภาพกิจกรรม]
 • »5 มิถุนายน 2563 คุณเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เข้ามาดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
  เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ก่อนการเปิดเทอม ซึ่งคุณเรวัต อารีรอบ จึงได้มอบหมายให้ทีมงานเรวัตหยัดได้ เข้าทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับโรงเรียน
  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในเด็กนักเรียน ครูและบุคลากร [ภาพกิจกรรม]
 • »4 มิถุนายน 2563 นายปัญญา หัถติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะครูและบุคลากร ร่วมวางหรีดคุณพ่อบุญยิ่ง เกียรติวุฒิ สามีครูกุศลิน เกียรติวุฒิ (ครูเกษียณโรงเรียนสตรีภูเก็ต)ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) [ภาพกิจกรรม]
 • »7 มิถุนายน 2563 บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โครงการปกติ [ภาพกิจกรรม]
 • »6 มิถุนายน 2563 บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โครงการปกติ [ภาพกิจกรรม]
 • »2 มิถุนายน 2563 คุณกิ่งกาญจน์ อารักษ์พุทธนันท์ มูลนิธิตามรอยบาทพระศาสนา และคุณสุขุมาภรณ์ เจ้าของโรงงานผลิต มอบหน้ากากอนามัยให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตรีภูเก็ต จำนวน 600 ชิ้น โดยมี นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ตเป็นผู้รับมอบ [ภาพกิจกรรม]
 • »2 มิถุนายน 2563 บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีภูเก็ต ประเภทความสามารถพิเศษ [ภาพกิจกรรม]
 • »2 มิถุนายน 2563 ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต เข้าตรวจเยี่ยมการทดสอบนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีภูเก็ต โดยมีนายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ให้การต้อนรับ [ภาพกิจกรรม]