ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น
”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แหล่งความรู้

นายเสถียร พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต

การศึกษา :
  - ค.บ. พลศึกษา
  - กศ.ม. การบริหารการศึกษา
 


แบบประเมินการจัดงาน
สังสรรค์ศิษย์เก่า 109 ปี
สตรีภูเก็ตwidth=170

สื่อการเรียนรู้
  ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 2/2561

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 Year 8  
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12  
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12  
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 Year 12
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12  
  จัดซื้อจัดจ้าง 
ข่าวรับสมัครงาน  
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »6 ธันวาคม 2561 นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นายถิรฉัตร คงจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ และคณะทำงานงานแนะแนว ให้การต้อนรับคณะครูงานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี จำนวน 5 คน ศึกษาดูงานแนะแนว ณ ห้องประชุมชงโค 1 และห้องแนะแนว [ภาพกิจกรรม]
 • »5 ธันวาคม 2561 นางสาวพีรปภา เลิศยศกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นายถิรฉัตร คงจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ คณะครู และนักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ" รณรงค์รักษาความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ตกแต่งกิ่งไม้ต้นไม้บริเวณถนนสาธารณะตามโซนที่กำหนด ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร [ภาพกิจกรรม]
 • »5 ธันวาคม 2561 นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะและถวายราชสดุดี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »5 ธันวาคม 2561 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูกลุ่มงานและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) [ภาพกิจกรรม]
 • »3 ธันวาคม 2561 มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย( soi dog ) ให้ความรู้กับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องสวัสดิการสัตว์กับสวัสดิภาพ 5 ประการ ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม]
 • »3 ธันวาคม 2561 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบโล่รางวัลให้กับนักเรียนชุมนุม To Be Number One ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ และเป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศต่อไป ในการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancerise [ภาพกิจกรรม]
 • »3 ธันวาคม 2561 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และ นายรธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 48 คน ศึกษาดูงานด้านการจัดทำมาตรฐานการปฎิบัติ งานข้าราชการครูและบุคลากร และแนวทางการประเมิน OBECQA [ภาพกิจกรรม]
 • »3 ธันวาคม 2561 การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »30 พฤศจิกายน 2561 นางสาวพีรปภา เลิศยศกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มอบถ้วยรางวัลให้กับเด็กหญิงวัชรีวรรณ สงวนศิลป์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสีในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 10 ระดับภาคใต้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(รูปแรกรูปเดียว) นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 [ภาพกิจกรรม]
 • »29 พฤศจิกายน 2561 สโมสรโรตารีภูเก็ตและชมรมอินเตอร์แรคท์คลับโรงเรียนสตรีภูเก็ต เชิญชวนบริจาคโลหิตเนื่องในวันครบรอบ 41 ปี สโมสรโรตารีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »29 พฤศจิกายน 2561 การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2561 กิจกรรมสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี สนามสอบโรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »29 พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อบรมการปฐมพยาบาล CPR ให้กับนักเรียนกลุ่มสนใจเพื่อสร้างจิตสาธารณะให้กับนักเรียน [ภาพกิจกรรม]
 • »29 พฤศจิกายน 2561 นางสาวพีรปภา เลิศยศกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »29 พฤศจิกายน 2561 Satree Phuket School English Camp Discover English Camp Deverlop Your Life [ภาพกิจกรรม]
 • »28 พฤศจิกายน 2561 นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »28 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี [ภาพกิจกรรม]
 • »28 พฤศจิกายน 2561 การประเมินเพื่อพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ณ ห้อง 114 [ภาพกิจกรรม]
 • »27 พฤศจิกายน 2561 นายถิรฉัตร คงจันทร์ รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงบประมาณ มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กหญิงวัชรีวรรณ สงวนสินธ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมโครงการอาทิตย์สุวรรณ ครั้งที่ 2 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดวาดภาพแม่ของแผ่นดิน ครั้งที่ 4 ระดับภาคใต้ (นักเรียนใส่ชุดพละ รับเกียรติบัตร กับโล่ลายไทย) [ภาพกิจกรรม]
 • »27 พฤศจิกายน 2561 นายถิรฉัตร คงจันทร์ รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงบประมาณ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดวาดภาพวันออกพรรษา "ตักบาตรเทโว" ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย (รูปนักเรียนใส่ชุดพละ รับเกียรติบัตรพร้อมถ้วยลายคราม และนักเรียนที่ใส่ชุดนักเรียน) [ภาพกิจกรรม]
 • »26 พฤศจิกายน 2561 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนช่างภาพจิตอาสา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ปฏิบัติงานด้วยจิตอาสา เสียสละ มีน้ำใจ และรับผิดชอบงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ ตลอดปีการศึกษา 2561 [ภาพกิจกรรม]
 • »25 พฤศจิกายน 2561 นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ ฯ และผู้บังคับบัญชาพร้อมด้วยตัวแทนลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2561 [ภาพกิจกรรม]
 • »23 พฤศจิกายน 2561 นางสาวพีรปภา เลิศยศกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »23 พฤศจิกายน 2561 พยาบาลโรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต มาประชาสัมพันธ์ เรื่อง เชิญชวนบริจาคโลหิต [ภาพกิจกรรม]
 • »22 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ตร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง จัดกิจกรรม “LALALOY DAY’’ มีกิจกรรมซุ้มตักไข่พาโชค สไลด์กระทงลงคลองบางใหญ่ สะพานพวงโกเมนและด้านหน้าหอประชุมกันเกรา โดยได้รับการเงินสนับสนุนของรางวัลจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต และของรางวัลจากห้างสรรพสินค้าโรบินสัน โอเชี่ยน [ภาพกิจกรรม]
 • »22 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสตรีภูเก็ตร่วมจัดกระทงและร่วมขบวนแห่งนางนพมาศ เนื่องในวันลอยกระทง ปี 2561 [ภาพกิจกรรม]
 • »22 พฤศจิกายน 2561 นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »22 พฤศจิกายน 2561 นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้บริหารกลุ่มบริหารวิชาการ เดินทางไปให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันวาดภาพและประดิษฐ์กระทง เนื่องในงานวันลอยกระทง ณ เวทีสะพานหิน [ภาพกิจกรรม]
 • »22 พฤศจิกายน 2561 นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ มอบเกียรติบัตรให้กับเนตรนารีที่เข้าฝึกอบรมหลักสูตรสูกเสือต้านภัยยาเสพติด และมอบเกียรติบัตรให้กับครูวิทยากร ในการฝึกอบรมโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โดยในโอกาสนี้ครูวิทยากรได้มอบธงลูกเสือต้านภัยยาเสพติดให้กับโรงเรียนด้วย [ภาพกิจกรรม]
 • »21 พฤศจิกายน 2561 โครงการนานาชาติโรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดอบรมนักเรียนในหัวข้อ วางเป้าหมายในชีวิต ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก [ภาพกิจกรรม]
 • »20 พฤศจิกายน 2561 นายถิรฉัตร คงจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ และนายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »19 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่โครงการนานาชาติ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดสตูล มาแลกเปลี่ยนความรู้ ณ โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »16 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ศึกษาดูงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ณ ห้องโสตทัศนศึกษา [ภาพกิจกรรม]
 • »19 พฤศจิกายน 2561 นางสาวพีรปภา  เลิศยศกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มอบหนังสือรับรองการฝึกงานให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ที่ได้ฝึกงานที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การช่วยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »19 พฤศจิกายน 2561 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดภูเก็ต (งานแนะแนว) [ภาพกิจกรรม]
 • »18 พฤศจิกายน 2561 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนและผู้ปกครอง เรื่อง TCAS ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม] 
 • »18 พฤศจิกายน 2561 ตัวแทนครู และตัวแทนนักเรียนร่วมงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2561 ณ วัดวิชิตสังฆาราม [ภาพกิจกรรม]
 • »16 พฤศจิกายน 2561 นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 29 - 30 พ.ย. 2561 [ภาพกิจกรรม]
 • »15 พฤศจิกายน 2561 นางสาวพีรปภา เลิศยศกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ที่ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ มีน้ำใจช่วยเหลืองานโรงเรียนเป็นแบบอย่างในด้านการมีจิตสาธารณะ จำนวน 15 คน [ภาพกิจกรรม]
 • »15 พฤศจิกายน 2561 พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2561 ศูนย์ฝึกจังหวัดภูเก็ต หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม]
 • »15 พฤศจิกายน 2561 นายเสถียร พลเยี่ยม พร้อมด้วย นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกล Video Conference การมอบนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องสินามิ
 • »14 พฤศจิกายน 2561 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2561 [ภาพกิจกรรม]
 • »14 พฤศจิกายน 2561 นายถิรฉัตร คงจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาน เป็นตัวแทนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี [ภาพกิจกรรม]
 • »14 พฤศจิกายน 2561 การประเมินเพื่อพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ณ ห้องชงโค 1 [ภาพกิจกรรม]
 • »13 พฤศจิกายน 2561 นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน"นาฏศิลป์" และ "ดนตรีสากล" กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2561 [ภาพกิจกรรม]
 • »13 พฤศจิกายน 2561 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ นางรุ่งนภา พุฒแก้ว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต และนายสุทธิผล รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีกับ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ และนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง [ภาพกิจกรรม]
 • »10 พฤศจิกายน 2561 บรรยากาศงานร้อยบันทึกความทรงจำ109 ปี สตรีภูเก็ต สังสรรค์ศิษย์เก่า (งานช่วงค่ำ) [ภาพกิจกรรม]
 • »6 พฤศจิกายน 2561 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560 [ภาพกิจกรรม] 
 • »12 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับฟังบรรยายในหัวข้อพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อใคร... โดย ผศ.เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์ ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม]
 • »10 พฤศจิกายน 2561 ร้อยบันทึกความทรงจำ 109 ปี สตรีภูเก็ต สังสรรค์ศิษย์เก่า (ตักบาตรช่วงเช้า) [ภาพกิจกรรม]
 • »9 พฤศจิกายน 2561 พิธีประดับเข็มและมอบทุนการศึกษา สมาชิกชุมนุมอินเทอร์แรคท์สตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »8 พฤศจิกายน 2561 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทัศนศิลป์ และดนตรีไทย กลุ่มสาระฯ ศิลปะ ในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [ภาพกิจกรรม]
 • »8 พฤศจิกายน 2561 โครงการเยาวชนจิตอาสา "ลดใช้ภาชนะโฟม ถุงพลาสติกในโรงเรียนและชุมชน" [ภาพกิจกรรม]
 • »7 พฤศจิกายน 2561 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบช่อดอกไม้ และของที่ระลึกแก่ครูบุญเลิศ ดังใจปอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติงานที่โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล [ภาพกิจกรรม]
 • »6 พฤศจิกายน 2561 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต เป็นประธานรับมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ แก่เด็กหญิงวิชญาดา เข็มเพ็ชรโต [ภาพกิจกรรม]
 • »4 พฤศจิกายน 2561 การประชุมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ตทุกรุ่น เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ตคนใหม่ ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม]
 • »1 พฤศจิกายน 2561 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่สำนักงาน่ใหม่ ณ ห้องชงโค 1 [ภาพกิจกรรม]
 • »1 พฤศจิกายน 61 แนะนำครูมาบรรจุใหม่ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ [ภาพกิจกรรม]