ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น
”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แหล่งความรู้

นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต

 
width=170

สื่อการเรียนรู้  ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 2/2562

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12    
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12    
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12    
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13  
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12  
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12  
IPC Year8 Year9 Year10 Year11 Year12 year13  

  ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 1/2562

2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12    
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12    
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12  
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12  
IPC Year8 Year9 Year10 Year11 Year12 year13  

  ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 2/2561

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 Year 8  
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12  
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12  
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 Year 12
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12  
  จัดซื้อจัดจ้าง 
 การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563  
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
  • »19 มีนาคม 2563 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วย ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการ และตัวแทนครู ร่วมงานสวดพระอภิธรรม แม่ปรานี เก็บทรัพย์ เป็นมารดาของนางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
  • »17 มีนาคม 2563 บรรยากาศการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการพิเศษ SMTE ,IP,IPC ปีการศึกษา 2563 [ภาพกิจกรรม]
  • »13 มีนาคม 2563 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมวางพวงมาลาสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เนื่องในวันถลางชนะศึก ประจำปี 2563 [ภาพกิจกรรม]
  • »13 มีนาคม 2563 กิจกรรมรับรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ,IP และ IPC ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมกันเกรา [ภาพกิจกรรม]
  • »10 มีนาคม 2563 โรงเรียนสตรีภูเก็ต โดยนายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน กับ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
  • »8 มีนาคม 2563 บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ [ภาพกิจกรรม]
  • »7 มีนาคม 2563 บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ [ภาพกิจกรรม]
  • »5 มีนาคม 2563 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะการบริการและการท่องเที่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต โดยมี ดร.พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กับนายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมลงนาม และมีคณะผู้บริหาร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชงโค 1 [ภาพกิจกรรม]
  • »5 มีนาคม 2563 ตัวแทนครูโรงเรียนสตรีภูเก็ตร่วมกิจกรรมเพื่อนนักข่าว ทำแต่เรื่องดีดี เนื่องในวันนักข่าว วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ 5 มีนาคม จัดโดยสมาคมสื่อมวลชนภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]