นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต
 
 
 
 
เอกสาร Download
โปรแกรม e-Slip


หน่วยงานย่อย

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น
”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 
แนวปฏิบัติในการวัด ประเมินผลกลางภาคในสถานการณ์การแพร่่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) โรงเรียนสตรีภูเก็ต ฉบับที่ 12 [Download]
 
 
 
 
 
คลิปวิดีโอ : คำแนะนำในการปฏิบัติตนของนักเรียนเมื่ออยู่ในโรงเรียน
 
 
 

 
ตารางการจัดการเรียนการสอน Online
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13
 
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
มัธยมศึกษาปีที่ 1 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12  
มัธยมศึกษาปีที่ 4 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
มัธยมศึกษาปีที่ 5 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13
มัธยมศึกษาปีที่ 6 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
(ตารางเรียน 1/9 , 3/4, 4/2, 4/8, 6/4, 6/10 เริ่มใช้ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564)
  จัดซื้อจัดจ้าง / ขายทอดตลาดพัสดุ
 • สัญญา ที่ 2/2564 ติดตั้งระบบการกระจายสัญญาณแบบไร้สายและติดตั้ง ไฟล์วอลล์ [ประกาศ]
 • สัญญาที่ 4/2564 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (ACCESS POINT) [ประกาศ]
 • สัญญาที่ 3/2564 ปรับปรุงห้องการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (HCEC) [ประกาศ]
 • สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ เลขที่สัญญา 1/2564 [ประกาศ]
 • สัญญาซื้อขายทั่วไป เลขที่ 2/2564 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 213 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
 • สัญญาซื้อขายทั่วไป เลขที่ 3/2564 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 จัดซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีคัดเลือก [รายละเอียด]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีคัดเลือก [ประกาศ]
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รูปแบบ Online [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การจ่ายเงินเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ปี พ.ศ.2564 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การประกาศผลนักเรียนที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 [Download]
 • ผลการแข่งขันทักษะภาษาเยอรมันระดับภาคใต้ มี 2 รายการ 1). ประกวดคลิปวิดีโออาชีพสุดคูล รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง รองชนะเลิศอันดับ1 สตรีภูเก็ต รองชนะเลิศอันดับ 2 วรนารีเฉลิม รางวัลชมเชย หาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา 2) ประกวดคลิปวิดีโอรีวิวของดีประจำจังหวัด รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง รองชนะเลิศอันดับ1 สตรีภูเก็ตภูเก็ต รองชนะเลิศอันดับ2 หาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา รางวัลชมเชย วรนารีเฉลิม ซึ่งตัวแทน ลำดับที่ 1-2 ของแต่ละรายการเป็นตัวแทนภาคใต้ไปแข่งขันต่อระดับประเทศต่อไป
 • ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับศูนย์เครือข่าย ฯ สพม.พงภกรน 2 รายการ ได้แก่ - การประกวดคลิปวิดิโอรีวิว "ของดีประจำจังหวัด" และ - การแข่งขันคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “อาชีพสุด Cool” ระหว่างวันที่ 23 – 28 สิงหาคม 2564 ผลการแช่งขัน ดังนี้ การประกวดคลิปวิดิโอรีวิว "ของดีประจำจังหวัด" รางวัลชนะเลิศโรงเรียนสตรีภูเก็ต รองชนะเลิศอันดับ 1โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร รางวัลชมเชย โรงเรียนวิชิตสงคราม , โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต และโรงเรียนเมืองถลาง การแข่งขันคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “อาชีพสุด Cool” รางวัลชนะเลิศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสตรีภูเก็ต รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร โดยทีมชนะลำดับที่ 1-2 ทั้ง 2 รายการได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคต่อไป
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การลดเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง มาตรการในการช่วยเหลือเพื่อลดค่าใช้จ่า ยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid 19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การจ่ายชำระหนี้ของข้าราชการบำนาญ [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [Download ประกาศ] [ขั้นตอนการจ่ายเงินบำรุงการศึกษา] [แบบหนังสือรับรอง]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การขอกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2564 [ประกาศ]
 • ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2564 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง มาตรการช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (Covid-2019) ห้องเรียนโครงการพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 [รายะเอียด]
 • มาตรฐานการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 [รายละเอียด]
 • รายละเอียดเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีภูเก็ตแต่ละแผนการเรียน [Download] หนังสือรับรองมติการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 20 มกราคม 2563 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 [รายละเอียด]
 • มาตรฐานและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา [Download]
 • คู่มือบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) [Download]
 
 

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »24 กันยายน 2564 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรี​ภูเก็ต​ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ร่วมงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างศักยภาพครูเพื่อศิษย์ ปีการศึกษา ​2564​ โดยมีนางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง นายจักรกฤษณ์​ ศิริวัฒน์​ รอง ผอ.สพม.พงภกรน ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษา​ธิการภาค 6 ให้เกียรติร่วมงาน จัดโดย เครือข่ายสหวิทยาเขตเทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต​ ณ ห้องประชุมไบค์ อาร์ต ฮอล์ โรงแรมตูร์ เดอ ภูเก็ต​ [ภาพกิจกรรม]
 • »23 กันยายน 2564 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรี​ภูเก็ต​ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์ เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่ออ้วน เครือสนิท บิดาของนางพูนประภา กระบี่ทอง ลูกจ้างประจำโรงเรียน​สตรี​ภูเก็ต​ ณ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก)​ [ภาพกิจกรรม]
 • »23 กันยายน 2564 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบโลห์เกียติคุณ โรงเรียนแบบอย่าง การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ เป็นผู้แบ่งปันช่วยเหลือนักเรียนในครอบครัวยากไร้ ฝ่ายโครงการ "The Heart of Giving" ให้กับโรงเรียนสตรีภูเก็ต โดยมีนายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต เป็นผู้รับมอบ โดยมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »23 กันยายน 2564 พิธีมอบทุนการศึกษา "วันธารน้ำใจสู่เยาวชน ร่วมใจสู้ภัยโควิด" โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต คุณอัญชลี วานิช เทพบุตร อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการ ภาค 6 คุณสรายุท มัลลัม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณสมใจ คงคุณากร นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ต คุณกิตติวงศ์ จันทร์สัทธรรม นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คุณรุ่งนภา พุุฒแก้ว ที่ปรึกษานายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คุณชัยพิทักษ์ อึ่งสินค้าตระกูล ประธานมูลนิธีช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนโรงเรียนสตรีภูเก็ต เจ้าของทุน แขกผู้มีเกียรติและสักขีพยานในการมอบทุน นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู ตัวแทนนักเรียนให้การต้อนรับ [ภาพกิจกรรม]
 • »15 กันยายน 2564 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก้ต ระนอง ทางไกลในรูปแบบ VDO Conference ผ่าน Google Meet [ภาพกิจกรรม]
 • »13 กันยายน 2564 นางสาวสุกัญญา นิ่มมโน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน พร้อมด้วยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และหัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์ มอบพวงหรีดดอกไม้สดและร่วมทำบุญงานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ สวดหลี้ อินทนา มารดาของนายประสิทธิ์ อินทนา ครูเกษียณ และเป็นผู้ปั้นรูปหล่ออดีต ผอ.เย็นจิต ณ ตะกั่วทุ่ง ให้กับโรงเรียนสตรีภูเก็ต ด้วยความอาลัยยิ่ง ณ วันเทพนิมิตร [ภาพกิจกรรม]
 • »6 กันยายน 2564 โรงเรียนสตรีภูเก็ตร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นจัดพิธีไหว้บรรพบุรุษ ผู้ล่วงลับ ผู้ที่มีคุณูปการต่อโรงเรียน ตั้งแต่เริ่มสร้างโรงเรียนจนถึงปัจจุบันที่เคยประกอบคุณงามความดีไว้กับโรงเรียน ซึ่งเรียกวันนี้ว่า “วันกตัญญูต่อบรรพชน” โดยเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา 08.30 น. มี นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางรุ่งนภา พุฒแก้ว ที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต นางสาวกานต์มณี อุดมเวช ประชาสัมพันธ์สมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมในพิธี โดยได้รับการสนับสนุนอาหาร ผลไม้ ขนม และเครื่องประกอบการไหว้จากผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »2-3 กันยายน 2564 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและตัวแทนครู มอบแจกันดอกไม้และหนังสือ 111 ปีสตรีภูเก็ต
  แด่นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง และในโอกาสนี้ นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีด้วย ณ ห้องงรับรองโรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »1 กันยายน 2564 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและตัวแทนครู มอบแจกันดอกไม้และหนังสือ 111 ปีสตรีภูเก็ต
  แด่นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง และในโอกาสนี้ นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีด้วย ณ ห้องงรับรองโรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »23-28 สิงหาคม 2564 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น นางสาวใต้ฟ้า วงศ์โกมล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 นางสาววลัญรัตน์ ชีวินประทีปส่อง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดคลิปวิดิโอรีวิว "ของดีประจำจังหวัด" ระดับศูนย์เครือข่าย ฯ ภาษาญี่ปุ่น สพม.พงภกรน และ นางสาวปพิชญา แซ่หลิม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 นางสาวธัญชนิต ดวงใจธรรม บุญปลูก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 นางสาวฐิตาภรณ์ดิสราเศรษฐ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “อาชีพสุด Cool” โดยทั้ง 2 รายการได้เข้าแข่งขันต่อในระดับภาคใต้ นายปัญญา หัตถิ อำนวยการฝึกซ้อม นางสาวนิตยา ดวงมณี , นางนิชาภา วงค์วิ่ง และครูยุกะ สุกิยะมะ ดูแลการฝึกซ้อม ขอขอบคุณคณะกรรมการศาลเจ้ากวนอู นาบอน เป็นอย่างสูง ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกในการบันทึกวิดีโอ รีวิว "ของดีประจำจังหวัด" [ภาพกิจกรรม]
 • »27 สิงหาคม 2564 "ช่วยเหลือ แบ่งปัน ด้วยจิตอาสา" นายปัญญา หัตถิ ผู้อ​ำ​น​ว​ยการ​โรงเรียน​สตรี​ภูเก็ต​ มอบโทรศัพท์​มือถือให้กับนางสาวอมรรัตน์ โภคากร นักเรียนชั้นม.5/7 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือนักเรียนได้นำไปใช้ในการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์​โควิด-19 โดยมีนายสันติ วงค์ไชยา นางสาวสุกัญญา นิ่มมโน รองผู้อำนวยการ และนายลิขิต หล้าแหล่ง หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์​ ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบ "เพราะการให้ไม่มีสิ้นสุด" #เราก้าวเดินด้วยกันสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »27 สิงหาคม 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต มอบทุนการศึกษา จำนวน 27 ทุน ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตอำเภอเมือง ณ หอประชุมกันเกรา โรงเรียน​สตรี​ภูเก็ต​ โดยมีนายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรีนสตรีภูเก็ต นายสันติ วงค์ไชยา และนางสาวสุกัญญา นิ่มมโน รองผู้อำนวยการ ร่วมให้การต้อนรับ [ภาพกิจกรรม]
 • »27 สิงหาคม 2564 นางสาวสุกัญญา นิ่มมโน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน พร่อมด้วยทีมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Student Support System)​และการพัฒนาระบบรายงานการคุ้มครองติดตามเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องประชุมชงโค 1 [ภาพกิจกรรม]
 • »24 สิงหาคม 2564 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก้ต ระนอง ทางไกลในรูปแบบ VDO Conference ผ่าน Google Meet [ภาพกิจกรรม]
 • »6 สิงหาคม 2564 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต โดย นายกิตติวงค์ จันทร์สัทธรรม พร้อมด้วย ตัวแทนคณะกรรการสมาคมฯ นายสันติ วงค์ไชยา รองผู้อำนวยการ นางสาวสุกัญญา นิ่มมโน รองผู้อำนวยการ หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และครูที่ปรึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพเด็กหญิงธวัลพร ไชยสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่ 3/8 ณ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) [ภาพกิจกรรม]
 • »4 สิงหาคม 2564 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ นายมสมาคมผู้ปกครอง นักเรียนและครู
  ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลศพ คุณกัญญรัศม์ ปิติกุลสถิตย์ ณ วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) [ภาพกิจกรรม]
 • »1 สิงหาคม 2564 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์ และครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 ร่วมวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัยแด่นายสิริราช ปฐมกานต์กุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 ณ วัดถาวรคุณาราม (แสนสุข) [ภาพกิจกรรม]
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อในโรงเรียน
101   ประชาสัมพันธ์
102   ผู้อำนวยการ
103   กลุ่มการเงินและบัญชี
104   กลุ่มบริหารงานบุคคล
105   ปกครอง
106   วิชาการ
107   ทะเบียน
108   แนะแนว
109   บริการ
110   ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ 423
111   -
112   พัสดุ
113   โสตทัศนศึกษา (เก่า)
114   ไฟฟ้า
115   คหกรรม
116   เกษตร
117   กิจกรรม
118   พยาบาล
119   วิทยาศาสตร์
120   สหกรณ์
121   ภาษาไทย
144   EP (726)
145   ญี่ปุ่น
146  ดนตรีไทย
147   ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศ
148   สึนามิ
149   เอกสารการพิมพ์
151   ห้องครูเวรด้านหลัง
153   ห้องราชวงศ์
154   ห้อง TOT (336)
156  ศูนย์สื่อและแหล่งเรียนรู้
157  ชั้น 2 อาคารหลวงพ่อแช่ม 100 ปี สตรีภูเก็ต
158   ภาษาจีน
159   LAB คณิต (531)
160   ป้อมยามอาคาร 7
161   ห้องสมุด EP
162   RESOURCE CENTER
163   -
164   EP (736)
122   ห้องสมุด
123   ศิลปะ
124   ธุรกิจ
125   -
127   ยาม
128   บ้านและครอบครัว
129   ห้องพักครูเวรกลางคืน
130   พลานามัย / สุขศึกษา
131   คณิตศาสตร์
132   สังคม
133   หลักสูตร/พัฒนาบุคลากร
134   กลุ่มนโยบายและแผนงาน
135   ห้องพักครูภาษาอังกฤษ (516)
136   ห้อง ERIC (512)
137   ซาวด์แลป 526
138   ปฏิบัติการคณิตศาสตร์
139   ห้องสมุด IT
140    -
141   นาฏศิลป์
142   ดนตรีสากล
143   ศูนย์ภาษาเยอรมัน / ฝรั่งเศส

เพลง 111 ปี .. ศักดิ์ศรีสตรีภูเก็ต