ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น
”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สื่อการเรียนรู้

นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต

 
width=170


 
เดินหน้าเปิดเรียน 111 ปี สตรีภูเก็ต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
     
 
คุณสรายุทธ มัลลัม   คุณรุ่งนภา พุฒแก้ว
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสตรีภูเก็ต   นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต
     
 
 
 
 
 
 
 
   จัดซื้อจัดจ้าง 
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีคัดเลือก [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียด]
ข่าวรับสมัครงาน  
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวไทย โครงการนานาชาติ [รายละเอียด]
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »3 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสตรีภูเก็ตร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ได้ผลคะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ที่มีคะแนนตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไปโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องทูบีนัมเบอร์วัน [ภาพกิจกรรม]
 • »1 สิงหาคม 2563 ผู้บริหารโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมวางพวงหรีดและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ สามีครูทิพวรรณ ลีลาอริยะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ณ วัดพระทอง [ภาพกิจกรรม]
 • »28 กรกฎาคม 2563 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ประจำปี 2563 ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »28 กรกฎาคม 2563 คณะครูกลุ่มสาระศิลปะร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »28 กรกฎาคม 2563 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »24 กรกฎาคม 2563 กิจกรรม BIg Cleaning Day โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว [ภาพกิจกรรม]
 • »24 กรกฎาคม 2563 พิธีถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และพิธีเปิดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ [ภาพกิจกรรม]
 • »22 กรกฎาคม 2563 นางสาวสุกัญญา นิ่มมโน หัวหน้างานระดับชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมด้วยครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มอบของขวัญที่ระลึกแสดงความยินดีให้กับ นายชวาลา คงแสง และนางสาวรันปิยา ตัณฑัยย์ เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย [ภาพกิจกรรม]
 • »20 กรกฎาคม 2563 นายเด่น นวลปาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน และครู เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ และการประชุมรับนโยบายการขับเคลื่อนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพส กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมชงโค 1 [ภาพกิจกรรม]
 • »17 กรกฎาคม 2563 มูลนิธิสตรีนานาชาติภูเก็ต มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต 8 ทุน รวม 90,000 บาทโดยมีคุณวิภาตันมานะตระกูลตัวแทนคณะกรรมการมูลนิธิฯ พบปะพูดคุยพร้อมให้ข้อคิดและกำลังใจนักเรียน [ภาพกิจกรรม]
 • »14 กรกฎาคม 2563 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต ได้สนับสนุนหน้ากากอนามัยสีน้ำเงินพร้อมสกรีนโลโก้โรงเรียนให้กับครูและนักเรียนทุกคน [ภาพกิจกรรม]
 • »11 กรกฎาคม 2563 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมวางพวงหรีดงานสวดพระอภิธรรมศพนางเลี่ยนกี้ วงศ์เสรี มารดาครูชูจิตรจัตุฑะศรี(ครูเกษียณโรงเรียนสตรีภูเก็ต) ณ วัดศรีสุนทร (ลิพอน) [ภาพกิจกรรม]
 • »14 กรกฎาคม 2563 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้ช่วยผู้อำนวยการ ร่วมถวายอาเศียรวาทราชสดุดี ณ ห้องส่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว [ภาพกิจกรรม]
 • »14 กรกฎาคม 2563 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมโครงการบูรญาการแลกเปลี่ยนการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระหว่างสตรีภูเก็ตกับอาชีวะภูเก็ต กับหลักสูตรธุรกิจการบิน โดยมีศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี [ภาพกิจกรรม]
 • »1 กรกฎาคม 2563 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เยี่ยมชมพร้อมให้กำลังใจ เปิดภาคเรียนของโรงเรียนสตรีภูเก็ต ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีนายปัญญา หัตถิผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วย นายสรายุทธ มัลลัม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีภูเก็ต นางรุ่งนภา พุฒแก้ว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต นายชัยพิทักษ์ อึ๋งสินค้าตระกูล ประธานมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะครูและแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ [ภาพกิจกรรม]