ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น
”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สื่อการเรียนรู้

นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต

 
width=170


 
เดินหน้าเปิดเรียน 111 ปี สตรีภูเก็ต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
     
 
คุณสรายุทธ มัลลัม   คุณรุ่งนภา พุฒแก้ว
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสตรีภูเก็ต   นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต
     


  ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 (ตารางเรียน 5 วัน)
ม.1 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12  
ม.2 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12  
ม.3 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12  
ม.4 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
ม.5 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13
ม.6 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6 /10 6/11 6/12 6/13
 
ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563
  จัดซื้อจัดจ้าง 
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [รายละเอียด]
ข่าวรับสมัครงาน  
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ โครงการนานาชาติ [รายละเอียด]
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คู่มือบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [Download]
 • ประกาศการทดลองเรียน On Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เต็มรูปแบบทั่วประเทศ [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนปกติ [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2563 [ประกาศ]
 • แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) [ประกาศโรงเรียน]  [สรุปแนวทางการจัดการเรียนการสอน]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2563 [Download]

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »21 ตุลาคม 2563 นางสาวกุลธิดา พรมทอง ครูชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากนายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยตัวแทนครู ร่วมพิธีวางพานพุ่ม ณ อนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [ภาพกิจกรรม]
 • »21 ตุลาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมตั้งโต๊ะรับพระศาลเจ้าท่าเรือ บริเวณประตูด้านข้างถนนเทพกษัตรี [ภาพกิจกรรม]
 • »20 ตุลาคม 2563 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อเคียง ณ นคร(หนูมี) บิดาครูพรศรี ณ นคร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ วัดแม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช [ภาพกิจกรรม]
 • »19 ตุลาคม 2563 กิจกรรมนำเสนอผลงานวิชา IS3 เรื่องสึนามิ โดยนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 ณ หอประชุมกันเกรา [ภาพกิจกรรม]
 • »18 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการออมทรัพย์ครูภูเก็ต สมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต และโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดบางเสียด จังหวัดพังงา [ภาพกิจกรรม]
 • »18 ตุลาคม 2563 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยตัวแทนครู ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพคุณแม่ลัดดา (เคงหั้ว) ทองภิญโญชัย มารดาครูเย็นใจ ทองภิญโญชัย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ วัดไชยธาราราม [ภาพกิจกรรม]
 • »16 ตุลาคม 2563 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วย นางรุ่งนภา พุฒแก้ว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต ตัวแทนศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต ครูเกษียณ และตัวแทนครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีกับนายพงศ์ไพศาล วิริยานุกูลวงศ์ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [ภาพกิจกรรม]
 • »16 ตุลาคม 2563 งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมสอนเสริมให้กับนักเรียนชั้น ม.6หอประชุมมะฮอกกานี โดยคุณครูธฤตสรณ์ ศรพรหม (คุณครูพี่หวาย) [ภาพกิจกรรม]
 • »15 ตุลาคม 2563 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบโล่เกียรติคุณ ให้กับ นางแก้วตา ชูกลิ่น นายวิชาญ โสมณวัฒน์ และ นางสาวพรรณทิภา ทองนวล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ปฎิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละ อุทิศตน และทำคุณประโยชน์อย่างดียิ่งในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมทั้งแสดงความยินดี รองผู้อำนวยการ ,ข้าราชการครูบรรจุใหม่ ,ผู้เชี่ยวชาญโครงการ International Program ,ครูอัตราจ้าง , นักการ และคนขับรถ กล่าวแนะนำตนเอง ในการประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »15 ตุลาคม 2563 กิจกรรมนำเสนอผลงานวิชา IS3 เรื่องการละเล่นของไทย โดยนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ณ หอประชุมกันเกรา [ภาพกิจกรรม]
 • »12 ตุลาคม 2563 กิจกรรมนำเสนอผลงานวิชา IS3 เรื่องการละเล่นของไทย โดยนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 ณ หอประชุมกันเกรา [ภาพกิจกรรม]
 • »14 ตุลาคม 2563 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่ลัดดา (เคงหั้ว) ทองภิญโยชัย มารดาครูเย็นใจ ทองภิญโญชัย ณ วัดไชยธาราราม [ภาพกิจกรรม]
 • »13 ตุลาคม 2563 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยี เป็นตัวแทนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »13 ตุลาคม 2563 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยี เป็นตัวแทนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »13 ตุลาคม 2563 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยี เป็นตัวแทนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »12 ตุลาคม 2563 เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดให้มีกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้งเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมการเวก [ภาพกิจกรรม]
 • »11 ตุลาคม 2563 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ตกำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมมะฮอกกานี โดยมี นายพิเชษฐ์ปาณะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ได้จัดขึ้นเพื่อรายงานกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของสมาคมผู้ปกครองและครู รายงานงบประมาณการเงินจัดการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกิจการอื่นๆ รวมทั้งการเลือกตั้งนายกสมาคม อุปนายกสมาคม และมอบโล่เกียรติคุณแด่คณะกรรมการสมาคมฯ และโรงเรียนสตรีภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับคุณกิตติวงค์ จันทร์สัทธรรม เนื่องในโอกาสได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต ปี พ.ศ.2563 – 2565 [ภาพกิจกรรม]
 • »8 ตุลาคม 2563 งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมสอนเสริมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 8 และ 16 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม]
 • »8 ตุลาคม 2563 กิจกรรมนำเสนอผลงานวิชา IS3 เรื่องสัตว์น้ำใต้ทะเลลึก โดยนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 ณ หอประชุมกันเกรา [ภาพกิจกรรม]
 • »7 ตุลาคม 2563 นางสาวพรรณทิภา ทองนวล ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยตัวแทนครู เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลศพ นายสิทธิโชค พรผล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ ณ วัดดิตถาราม ตำบลท่าอยู่ จังหวัดพังงา [ภาพกิจกรรม]
 • »5 ตุลาคม 2563 นางสาวพรรณทิภา ทองนวล ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยตัวแทนครู มอบหรีดพัดลมเแสดงความอาลัยในงานบำเพ็ญกุศลศพนายสิทธิโชค พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ ณ วัดดิตถาราม ตำบลท่าอยู่ จังหวัดพังงา [ภาพกิจกรรม]
 • »2 ตุลาคม 2563 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนเนตรนารี และครูผู้กำกับที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัย และโทษของยาเสพติด มีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและผู้อื่นให้ห่างไกลยาเสพติด และเป็นแกนนำในการป้องกัน แก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา [ภาพกิจกรรม]
 • »1 ตุลาคม 2563 นางสาวพรรณทิภา ทองนวล ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยนายอำนวย ปุพเพตะนันท์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และนางสาวสุภลัคน์ พูลสวัสดิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส)มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้น ม.ปลายแผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส ที่สอบผ่านการสอบวัดระดับมาตรฐานสากลภาษาฝรั่งเศส ตามกรอบมาตรฐานยุโรป DELF A1-A2 [ภาพกิจกรรม]