นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต
 
 
 หน่วยงานย่อย

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น

เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 
 
”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 • สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ 1/2566 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสตรีภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศ]  

 
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสตรีภูเก็ต (วิชานาฎศิลป์) [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน โครงการนานาชาติ สารบรรณ และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ชาวไทย [ประกาศ]
<<ข่าวรับสมัครงานที่ผ่านมา>>      

 
 • แจ้งหยุดเรียนเป็นการภายใน วันที่ 2 ธันวาคม 2565 [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การทดสอบความรู้สู่รั้วขาว - น้ำเงิน (SPK-Pretest) ประจำปี 2565 [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนสตรีภูเก็ต ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลนักเรียนที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครูประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 ) [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [ประกาศ]   [ขั้นตอนการจ่ายเงิน]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 [ประกาศ] [ขั้นตอนการจ่ายเงิน] [แบบหนังสือรับรอง]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [Download ประกาศ] [ขั้นตอนการจ่ายเงินบำรุงการศึกษา] [แบบหนังสือรับรอง]
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา


ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ม. 1  
ม. 2  
ม. 3  
ม. 4
ม. 5
ม. 6
 


ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »1 ธันวาคม 2565 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตร
   นางสาวณัฐพิมล แก้วกระจก นักเรียนชั้น ม.5/1 ผ่านการเข้าค่าย สอวน วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ค่าย 2 และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมค่าย 3
   นางสาววัชรีวรรณ สงวนสินธ์ นักเรียนชั้น ม.5/1 ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1”การแข่งขันวาดภาพจินตนาการจากเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย [รายละเอียด]
 • »30 พฤศจิกายน 2565 HCEC, Satree Phuket School conducted a CEFR online examination for the director and deputy directors of the Secondary Educational Service Area Office Phang Nga, Phuket, Ranong and the school administrators from seven government schools in Phuket. [รายละเอียด]
 • »30 พฤศจิกายน 2565 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนทีม One Night Miracle ที่เข้าร่วมการแข่งขันประเภททีม การประกวดคลิปวิดีโอสั้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันประกวดแต่งเพลงได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับจังหวัด [รายละเอียด]
 • »25 พฤศจิกายน 2565 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบหมายให้นายสันติ วงค์ไชยา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ครูผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และแนตรนารี 1 หมู่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ลานพระบรม ราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ [รายละเอียด]
 • »24 พฤศจิกายน 2565 การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันภาษาต่างประเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 จ.ภูเก็ต (ศูนย์การแข่งขันภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต) ณ ห้องประชุมชงโค 4 [รายละเอียด]
 • »19-20 พฤศจิกายน 2565 นาย​ปัญญา​ หัตถิ​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​สตรี​ภูเก็ต​ มอบหมายให้​นายสันติ​ วงค์​ไชยา​ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ​ นางสาวรุ่งนภา​ เลื่อมใส​ รอง​ผู้​อำนวยการ​กลุ่ม​บริหาร​งบประมาณ​และงานบุคคล​ พร้อมด้วยหัวหน้าสาระภาษาจีน​ และครูผู้สอนวิชาภาษาจีน​ ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต Mr. Li Wenhong และคณะอาจารย์จากสถาบันขงจื่อ เข้าเยี่ยมเยียนศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนสตรีภูเก็ต และร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือโครงการกิจกรรมภาษาจีนในอนาคต เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างต่อเนื่อง​ ณ​ ห้องประชุมชงโค​ 1 [รายละเอียด]
 • »19-20 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (ENGLISH CAMP) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น และเพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษากับเจ้าของภาษาได้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 100 คน ในหัวข้อ CULTIVATING YOUR FUNDAMENTAL ENGLISH โดยมี คุณสัมมาวดี สันตยารมณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ หอประชุมมะฮอกกานี [รายละเอียด]
 • »17 พฤศจิกายน 2565 นาย​ปัญญา​ หัตถิ​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​สตรี​ภูเก็ต​ มอบหมายให้​นายสันติ​ วงค์​ไชยา​ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ​ นางสาวรุ่งนภา​ เลื่อมใส​ รอง​ผู้​อำนวยการ​กลุ่ม​บริหาร​งบประมาณ​และงานบุคคล​ พร้อมด้วยหัวหน้าสาระภาษาจีน​ และครูผู้สอนวิชาภาษาจีน​ ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต Mr. Li Wenhong และคณะอาจารย์จากสถาบันขงจื่อ เข้าเยี่ยมเยียนศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนสตรีภูเก็ต และร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือโครงการกิจกรรมภาษาจีนในอนาคต เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างต่อเนื่อง​ ณ​ ห้องประชุมชงโค​ 1 [รายละเอียด]
 • »17 พฤศจิกายน 2565 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบหมายให้นางสาวพีรปภา เลิศสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบแจกันดอกไม้แด่พันตำรวจโทสาธิต หนูฤทธิ์ รองผู้กำกับจราจรภูเก็ต สภ. เมืองภูเก็ต พร้อมคณะ เพื่อแสดงความขอบคุณ และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และโอกาสนี้พันตำรวจโทสาธิต หนูฤทธิ์ได้ให้โอวาทกับนักเรียนใน เรื่องการสร้างเสริมความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎจราจร ณ บริเวณด้านหน้าอาคารฉลองราชกุมารีฯ กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า [รายละเอียด]
 • »15 พฤศจิกายน 2565 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสัญจรโรงเรียนสตรีภูเก็ต ครั้งที่ 6/2565 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต มารีน่า [รายละเอียด]
 • »15 พฤศจิกายน 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ศาสนาพุทธ) โรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้าสอบ “ธรรมศึกษาชั้นตรี” สอบธรรมสนามหลวงประจำปี 2565 สนามสอบโรงเรียนสตรีภูเก็ต [รายละเอียด]
 • »15 พฤศจิกายน 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่นับถือศาสนาอื่นและนักเรียนที่ผ่านการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมเสริมทักษะอื่นๆ ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต [รายละเอียด]
 • »11 พฤศจิกายน 2565 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ 2 กลุ่มบริหาร และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมต้อนรับผู้บริหาร ครู โรงเรียนเกาะสิเหร่ ที่ร่วมเดินทางมาส่งว่าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ ทิพย์เนตรสกุล ครูที่ย้ายมาตำแหน่งครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต ณ ห้องประชุมชงโค 3 [รายละเอียด]
 • »11 พฤศจิกายน 2565 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วย นายสรายุทธ มัลลัม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีภูเก็ต นางสาวกานต์มณี อุดมเวช นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต นายสิริโรจน์ วรรณวร ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติ ให้กำลังใจ นายวชิรวิทย์ สามารถ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/12 นักเรียนผู้เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน และร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชงโค 4 โรงเรียนสตรีภูเก็ต [รายละเอียด]
 • »11 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสตรีภูเก็ต โดย นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียน ขอขอบคุณเทศบาลนครภูเก็ตที่มาซ่อมแซมคอสะพานปูนที่ชำรุดจากเหตุการณ์น้ำท่วมโรงเรียนสตรีภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา [รายละเอียด]
 • »7 พฤศจิกายน 2565 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ 3 กลุ่มบริหาร และตัวแทนครู ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางผ่องศรี บุญย่อง มารดาของ นางอรัญญา พรมมา แม่ครัวโรงเรียน ณ วัดวิชิตสังฆาราม [รายละเอียด]
 • »5 พฤศจิกายน 2565 การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ณห้องประชุมชงโค 1 [รายละเอียด]
 • »3 พฤศจิกายน 2565 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบหมายให้นายสันติ วงค์ไชยา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "Open House หลักสูตรนานาชาติ" โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการ มีตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจเข้าร่วมงาน ณ หอประชุมมะฮอกกานี จัดโดย งานแนะแนว [รายละเอียด]
 • »3 พฤศจิกายน 2565 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบหมายให้นางสาวพีรปภา เลิศสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรให้กับนางสาวนิชานันท์ ทันเพื่อน ม.6/4 และนางสาวอิงกมล มีแต้ม ม.5/1 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่าย 1 ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ณ ศูนย์ สอวน. ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ระหว่างวันที่ 15 - 21 ตุลาคม 65 และผ่านการสอบคัดเลือกค่าย 2 ได้เป็นตัวแทนนักเรียนศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ภาคใต้​ [รายละเอียด]
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อในโรงเรียน
101   ประชาสัมพันธ์
102   ผู้อำนวยการ
103   กลุ่มการเงินและบัญชี
104   กลุ่มบริหารงานบุคคล
105   ปกครอง
106   วิชาการ
107   ทะเบียน
108   แนะแนว
109   บริการ
110   ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ 423
111   -
112   พัสดุ
113   โสตทัศนศึกษา (เก่า)
114   ไฟฟ้า
115   คหกรรม
116   เกษตร
117   กิจกรรม
118   พยาบาล
119   วิทยาศาสตร์
120   สหกรณ์
121   ภาษาไทย
144   EP (726)
145   ญี่ปุ่น
146  ดนตรีไทย
147   ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศ
148   สึนามิ
149   เอกสารการพิมพ์
151   ห้องครูเวรด้านหลัง
153   ห้องราชวงศ์
154   ห้อง TOT (336)
156  ศูนย์สื่อและแหล่งเรียนรู้
157  ชั้น 2 อาคารหลวงพ่อแช่ม 100 ปี สตรีภูเก็ต
158   ภาษาจีน
159   LAB คณิต (531)
160   ป้อมยามอาคาร 7
161   ห้องสมุด EP
162   RESOURCE CENTER
163   -
164   EP (736)
122   ห้องสมุด
123   ศิลปะ
124   ธุรกิจ
125   -
127   ยาม
128   บ้านและครอบครัว
129   ห้องพักครูเวรกลางคืน
130   พลานามัย / สุขศึกษา
131   คณิตศาสตร์
132   สังคม
133   หลักสูตร/พัฒนาบุคลากร
134   กลุ่มนโยบายและแผนงาน
135   ห้องพักครูภาษาอังกฤษ (516)
136   ห้อง ERIC (512)
137   ซาวด์แลป 526
138   ปฏิบัติการคณิตศาสตร์
139   ห้องสมุด IT
140    -
141   นาฏศิลป์
142   ดนตรีสากล
143   ศูนย์ภาษาเยอรมัน / ฝรั่งเศส

เพลง 111 ปี .. ศักดิ์ศรีสตรีภูเก็ต