ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น
”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แหล่งความรู้

นายเสถียร พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต

การศึกษา :
  - ค.บ. พลศึกษา
  - กศ.ม. การบริหารการศึกษา
 


แบบประเมินการจัดงาน
สังสรรค์ศิษย์เก่า 109 ปี
สตรีภูเก็ตwidth=170

สื่อการเรียนรู้
  ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 2/2561

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 Year 8  
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12  
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12  
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 Year 12
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12  
  จัดซื้อจัดจ้าง 
ข่าวรับสมัครงาน  
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »14 พฤศจิกายน 2561 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 61 [ภาพกิจกรรม] 
 • »14 พฤศจิกายน 2561 นายถิรฉัตร คงจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาน เป็นตัวแทนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี [ภาพกิจกรรม] 
 • »14 พฤศจิกายน 2561 การประเมินเพื่อพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ณ ห้องชงโค 1 [ภาพกิจกรรม] 
 • »13 พฤศจิกายน 2561 นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน"นาฏศิลป์" และ "ดนตรีสากล" กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2561 [ภาพกิจกรรม] 
 • »13 พฤศจิกายน 2561 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ นางรุ่งนภา พุฒแก้ว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต และนายสุทธิผล รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีกับ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ และนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง [ภาพกิจกรรม] 
 • »10 พฤศจิกายน 2561 บรรยากาศงานร้อยบันทึกความทรงจำ109 ปี สตรีภูเก็ต สังสรรค์ศิษย์เก่า (งานช่วงค่ำ) [ภาพกิจกรรม] 
 • »6 พฤศจิกายน 2561 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560 [ภาพกิจกรรม] 
 • »12 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับฟังบรรยายในหัวข้อพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อใคร... โดย ผศ.เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์ ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม] 
 • »10 พฤศจิกายน 2561 ร้อยบันทึกความทรงจำ 109 ปี สตรีภูเก็ต สังสรรค์ศิษย์เก่า (ตักบาตรช่วงเช้า) [ภาพกิจกรรม] 
 • »9 พฤศจิกายน 2561 พิธีประดับเข็มและมอบทุนการศึกษา สมาชิกชุมนุมอินเทอร์แรคท์สตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »8 พฤศจิกายน 2561 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทัศนศิลป์ และดนตรีไทย กลุ่มสาระฯ ศิลปะ ในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [ภาพกิจกรรม] 
 • »8 พฤศจิกายน 2561 โครงการเยาวชนจิตอาสา "ลดใช้ภาชนะโฟม ถุงพลาสติกในโรงเรียนและชุมชน" [ภาพกิจกรรม] 
 • »7 พฤศจิกายน 2561 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบช่อดอกไม้ และของที่ระลึกแก่ครูบุญเลิศ ดังใจปอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติงานที่โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล [ภาพกิจกรรม] 
 • »6 พฤศจิกายน 2561 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต เป็นประธานรับมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ แก่เด็กหญิงวิชญาดา เข็มเพ็ชรโต [ภาพกิจกรรม] 
 • »4 พฤศจิกายน 2561 การประชุมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ตทุกรุ่น เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ตคนใหม่ ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม] 
 • »1 พฤศจิกายน 2561 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่สำนักงาน่ใหม่ ณ ห้องชงโค 1 [ภาพกิจกรรม] 
 • »1 พฤศจิกายน 2561 แนะนำครูมาบรรจุใหม่ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ [ภาพกิจกรรม] 
 • »29-30 ตุลาคม 2561 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »23 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร ตัวแทนคณะครูร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »23 ตุลาคม 2561 ผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ตร่วมพิธีถวายพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช [ภาพกิจกรรม] 
 • »23 ตุลาคม 2561 ผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ตร่วมพิธีถวายพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช [ภาพกิจกรรม] 
 • »14 ตุลาคม 2561 โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ สนามชัย จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »13 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ตร่วมพิธีถวายพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ณ เวทีกลางสะพานหิน [ภาพกิจกรรม] 
 • »13 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ตร่วมพิธีถวายพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ณ เวทีกลางสะพานหิน [ภาพกิจกรรม] 
 • »13-16 ตุลาคม 2561 โครงการบวชชีพราหมณ์นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร [ภาพกิจกรรม] 
 • »10 ตุลาคม 2561 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ บิดาของครูจักรกริช มากพงศ์ ณ บ้านควนเศียร อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ [ภาพกิจกรรม] 
 • »8 ตุลาคม 2561 งานพิธียกย่องเชิดชูเกียรติรางวัลพระราชทานให้กับนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม] 
 • »5 ตุลาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ติวความรู้เกี่ยวกับธรรมะเพื่อเตรียมสอบธรรมศึกษา [ภาพกิจกรรม] 
 • »4 ตุลาคม 2561 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพครูด้านงานวัดและประเเมินผล (sgs) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 421 [ภาพกิจกรรม] 
 • »3 ตุลาคม 2561 ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งโรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดค่ายดังกล่าว จากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปภัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน มีกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 3 – 19 ตุลาคม 2561 มีนักเรียนในจังหวัดสงขลา ตรัง กระบี่ พังงา และภูเก็ต จำนวน 34 คน เข้าร่วม เพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันโอลิมปิกนานาชาติต่อไป โดยมีผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ให้การต้อนรับ [ภาพกิจกรรม] 
 • »1 ตุลาคม 2561 โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 21 [ภาพกิจกรรม] 
 • »1 ตุลาคม 2561 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด [ภาพกิจกรรม] 
 • »29 กันยายน 2561 การพัฒนาความสามรถการเรียนรู้ของครูในศตววษที่ 21 ด้วยกระบวนการ(PLC) [ภาพกิจกรรม] 
 • »28 กันยายน 2561 งานเลี้ยงครูเกษียณ ปี 2561 ณ หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]