ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น
”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แหล่งความรู้

นายเสถียร พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต

การศึกษา :
  - ค.บ. พลศึกษา
  - กศ.ม. การบริหารการศึกษา

ตารางเรียนภาค 1/2561

 

width=170

สื่อการเรียนรู้
  จัดซื้อจัดจ้าง 
ข่าวรับสมัครงาน  
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต เดือน ตุลาคม 2561
   
วัน เดือน ปี กิจกรรม
2-10 ตุลาคม 2561 ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์
3,10,17,24,31 ตุลาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรและงานวิชาการ
11 ตุลาคม 2561 ปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561
15 ตุลาคม 2561 ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
23 ตุลาคม 2561 วันปิยมหาราช

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
  • »3 ตุลาคม 2561 ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งโรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดค่ายดังกล่าว จากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปภัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน มีกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 3 – 19 ตุลาคม 2561 มีนักเรียนในจังหวัดสงขลา ตรัง กระบี่ พังงา และภูเก็ต จำนวน 34 คน เข้าร่วม เพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันโอลิมปิกนานาชาติต่อไป โดยมีผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ให้การต้อนรับ [ภาพกิจกรรม] 
  • »1 ตุลาคม 2561 โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 21 [ภาพกิจกรรม] 
  • »1 ตุลาคม 2561 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด [ภาพกิจกรรม] 
  • »29 กันยายน 2561 การพัฒนาความสามรถการเรียนรู้ของครูในศตววษที่ 21 ด้วยกระบวนการ(PLC) [ภาพกิจกรรม] 
  • »28 กันยายน 2561 งานเลี้ยงครูเกษียณ ปี 2561 ณ หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]