ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย
แหล่งความรู้

หนังสือพิมพ์

นายเสถียร พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต

การศึกษา :
  - ค.บ. พลศึกษา
  - กศ.ม. การบริหารการศึกษา

ตารางเรียนภาค 1/2561

 สื่อการเรียนรู้

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น
  จัดซื้อจัดจ้าง 
ข่าวรับสมัครงาน  
ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 1/2561 

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 Year 8  
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12  
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12  
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12  
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12  

ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 2/2560 

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12  
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12  
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13
ตัวอย่าง การกรอกข้อมูลใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา [ดูตัวอย่าง]

ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 1/2560 

1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10        
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/13
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13
4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11    
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13
IPC Year8 Year9 Year10 Year11 Year12  

 ข่าวประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต เดือน สิงหาคม 2561
   
วัน เดือน ปี กิจกรรม
1,8,15,22,29 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรและงานวิชาการ
1-3 สิงหาคม 2561 กีฬาสี
13 สิงหาคม 2561 หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
15-17 สิงหาคม 2561 SMTE ม-1/1-1/2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
28-30 สิงหาคม 2561 กีฬาจังหวัด
31 สิงหาคม 2561 ส่งสมุดบันทึกการสอน สำรวจเวลาเรียน (ครั้งที่ 3)
   

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »12 สิงหาคม 2561 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »12 สิงหาคม 2561 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ครูที่ปรึกษา และตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »12 สิงหาคม 2561 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา12 สิงหาคม 2561 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) [ภาพกิจกรรม] 
 • »11 สิงหาคม 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 และ 5/3 ร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ด้านวิทยาศาสตร์ กิจกรรมฝึกทักษะการบวนการทางวิทยาศาสตร์(ฝึกปฏิบัติและสาธิตย้อนกลับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน) ณ ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ SMC โดยมีนายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธี [ภาพกิจกรรม] 
 • »10 สิงหาคม 2561 นักเรียนชุมนุม YC เข้าร่วมอบรมเรื่อง การให้การปรึกษาเบื้องต้น เพื่อนที่ปรึกษา YC จัดโดย งานแนะแนว ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม] 
 • »10 สิงหาคม 2561 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 [ภาพกิจกรรม] 
 • »10 สิงหาคม 2561 ผู้บริหาร ครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ค ทำพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 [ภาพกิจกรรม] 
 • »8 สิงหาคม 2561 นายสรายุทธมัลลัม นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการ มอบทุนการศึกษาให้กับ นางสาวภัทรลักษณ์ นันตรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 และนายธนภัทร นันตรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 นักเรียนที่บ้านพักเกิดความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ [ภาพกิจกรรม] 
 • »6 สิงหาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการการเรียนการสอน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย [ภาพกิจกรรม] 
 • »4-5 สิงหาคม 2561 การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ประจำปีการศึกษา 2561 [ภาพกิจกรรม] 
 • »1-3 สิงหาคม2561 กีฬาสีภายในโรงเรียนสตรีภูเก็ต ชงโคเกมส์ ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ตและสนามสุระกุล ประจำปีการศึกษา 2561 [ภาพกิจกรรม] 
 • »31 กรกฏาคม 2561 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูงานแนะแนว ร่วมงานวันครบรอบอายุ 70 ปี คุณชัยพิทักษ์ อึ๋งสินค้าตระกูล ประธานมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ-ก้อง อนุสรณ์" [ภาพกิจกรรม] 
 • »31 กรกฏาคม 2561 นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ มอบของขวัญแสดงความยินดีให้กับนักเรียน ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS รุ่นที่ 57 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะเวลา 1 ปี [ภาพกิจกรรม] 
 • »31 กรกฏาคม 2561 ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และครูตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 12 สิงหาคม 2561 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง NBT ภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »28 กรกฏาคม 2561 นางสาวพีรปภา เลิศยศกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ร่วมพีธีถวายสัตย์ปฎิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร [ภาพกิจกรรม] 
 • »27 กรกฏาคม 2561 ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) [ภาพกิจกรรม] 
 • »26 กรกฏาคม 2561 ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ตร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »26 กรกฏาคม 2561 ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ตร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »25 กรกฏาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมให้ความรู้ ตอบปัญหาแก่นักเรียน บริเวณหน้าเสาธง เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 27 กรกฎาคม 2561 [ภาพกิจกรรม] 
 • »25 กรกฏาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 และ 6/5 เข้าฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง กลองมโหระทึกที่พบในภาคใต้ จัดโดย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลาง จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »24 กรกฏาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรม "หลาดเช้า" เพื่อเป็นการส่งเสริมและฝึกทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียน โดยมีนายสุทัศน์ แก้วพูล รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี [ภาพกิจกรรม] 
 • »24 กรกฏาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม "วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม" ประกอบด้วย 6 ซุ้มกิจกรรม ได้แก่ลายลักษณ์อักษรา ภาษาถิ่นสืบสาน ศาสตร์พื้นบ้านวิถี วรรณคดีวิจิตร พินิจออเจ้า และการแข่งขันวาดภาพจากคำประพันธ์ ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม] 
 • »24 กรกฏาคม 2561 ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมโครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด ประจำปี 2561 ณ วัดพุทธมงคลนิมิตร [ภาพกิจกรรม] 
 • »23 กรกฏาคม 2561 รองผู้อำนวยการจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ มอบช่อดอกไม้และของขวัญที่ระลึกให้กับ ครูรัตติยา ทิ้งผอม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนเกาะยาววิทยา จังหวัดพังงา [ภาพกิจกรรม] 
 • »23 กรกฏาคม 2561 นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยนางสุจินต์ แผลงเดชา หัวหน้างานห้องสมุด รับรางวัลชมเชย การดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบความสำเร็จ ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ภาพกิจกรรม] 
 • »23 กรกฏาคม 2561 นักศึกษาวิชาทหารร่วมกิจกรรมในโครงการรวมพลัง BIG CLEANING DAY 10 หาดสวย ภูเก็ต ณ บริเวณหาดไม้ขาว ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »18 กรกฏาคม 2561 นายถิรฉัตร คงจันทร์ รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงบประมาณ พร้อมด้วยครูสันติสุข ทั่งกลาง และครูภูวิศ พลรงค์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [ภาพกิจกรรม] 
 • »10 กรกฏาคม 2561 งานป้องกันสารเสพติด อบายมุขและโรคเอดส์ จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุขในสถานศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา [ภาพกิจกรรม]
 • »13 กรกฏาคม 2561 ศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ต รุ่นบางใหญ่ 34 มอบเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน จำนวน 16 ทุน ทุนละ 2,000 บาท โดยมีรองผู้อำนวยการพีรประภา เลิศยศสกุล คณะครู และครูแนะแนวเป็นสักขีพยาน ในการรับมอบทุน ณ ห้องชงโค 1 [ภาพกิจกรรม] 
 • »13 กรกฏาคม 2561 สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ให้ความรู้ วิธีการทำความสะอาดภาชนะ เพื่อป้องกันเชื้อโรค แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »11 กรกฏาคม 2561 ครูกาจนา ทองตะโก ครูปริยาวดี สมโย ครูพิมภา ชูชุม และครูอภิวัฒน์ หิรัญ ตัวแทนครูจากโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ วัดท่าเรือ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »10 กรกฏาคม 2561 ศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ต รุ่น 20 ,22 กลุ่มกระดังงา มอบเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน จำนวน 20,000 บาท โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ตเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องชงโค 1 [ภาพกิจกรรม] 
 • »10 กรกฏาคม 2561 นายสุทัศน์ แก้วพูล รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างเมืองเซี่ยเหมินและจังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม พร้อมรองผู้อำนวยการ ครูผู้สอนภาษาจีน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องชงโค 1 [ภาพกิจกรรม] 
 • »2 กรกฏาคม 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 -2/10 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการสืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล รายวิชาค้นคว้าอิสระ IS โดยมี นายอภิชัย โถน้อย ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องโสตทัศนศึกษา [ภาพกิจกรรม] 
 • »9 กรกฏาคม 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 - 1/10 ร่วมกิจกรรม ลอรีเอะพร้อมเรียนพร้อมเล่น ณ หอประชุมกันเกรา [ภาพกิจกรรม] 
 • »6 กรกฏาคม 2561 หัวหน้าระดับชั้น พร้อมด้วยครูที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 อบรมการใช้โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในคาบ 8 - 9 (14.35 - 16.15 น.) ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 421, 424 [ภาพกิจกรรม] 
 • »6 กรกฏาคม 2561 นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม กิจกรรมดนตรีในสวน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ณ สวรสาธารณะลานกีฬากะทู้ [ภาพกิจกรรม] 
 • »6 กรกฏาคม 2561 นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ มอบเกียรติบัตรให้กับ ด.ญ.วัชรีวรรณ สงวนสิทธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันประกวดวาดภาพโครงกร Young Creative Environment Artist ปี 3 [ภาพกิจกรรม] 
 • »6 กรกฏาคม 2561 นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการี มอบเกียรติบัตร เงินรางวัลและรูปภาพให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเทคนิคการถ่ายภาพและร่วมประกวดภาพถ่าย เวลาแห่งความสุข [ภาพกิจกรรม] 
 • »6 กรกฏาคม 2561 นักเรียนสารวัตรทุกห้องเรียน เข้าอบรมการปฏิบัติงานสารวัตรนักเรียน เพื่อช่วยเสริมสร้างระเบียบวินัยในโรงเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา [ภาพกิจกรรม] 
 • »6 กรกฏาคม 2561 นักเรียนตัวแทนห้องละ 2 คน เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาวื ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมกันเกรา [ภาพกิจกรรม] 
 • »6 กรกฏาคม 2561 คณะกรรมการนักเรียน ปี 2561 ร่วมร้องเพลงส่งกำลังใจให้กับน้องๆ ทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ และโค้ช ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย [ภาพกิจกรรม] 
 • »6 กรกฏาคม 2561 นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ งานเทศกาลผลไม้ ครั้งที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และเข้าร่วมการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ประเภททีมๆ ละ 2 คน มหกรรมการแข่งขันทักษะอาชีพอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว Andaman Hotelier 2018 [ภาพกิจกรรม] 
 • »4 กรกฏาคม 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 - 6/11 เข้าติว GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง กับครูแกงส้ม และมีตัวแทนนักเรียนจาก โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม เข้าร่วมในการติวในครั้งนี้ด้วย [ภาพกิจกรรม] 
 • »4 กรกฏาคม 2561 นักเรียนสัญชาติเกาหลีโครงการ IP ประชาสัมพันธ์ SM Global Audition @ Phuket Thailand คัดเลือกนักร้องหน้าใหม่ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 [ภาพกิจกรรม] 
 • »4 กรกฏาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เข้าศึกษาดูงาน มีผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต ให้การต้อนรับ [ภาพกิจกรรม] 
 • »3 กรกฏาคม 2561 นายสุทัศน์ แก้วพูล รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นตัวแทนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษาให้กับ เด็กหญิงปาริชาติ ชูภักดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 จำนวน 4,000 บาท โดยมีผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการ และครูแนะแนว ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบทุน [ภาพกิจกรรม] 
 • »3 กรกฏาคม 2561 รองผู้อำนวยการจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมจีน การแข่งขันการเปิดพจนานุกรมและตอบปัญหาทางวิชาการภาษาจีน และกิจกรรมเฉลิมฉลองโคมไฟ "เพลิดเพลินชื่นชมโคมไฟ" [ภาพกิจกรรม] 
 • »2 กรกฏาคม 2561 ผู้บริหาร รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฏาคม 61 [ภาพกิจกรรม]