นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต
 
 
 
 
เอกสาร Download
โปรแกรม e-Slip


หน่วยงานย่อย

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น
 
”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 
แบบสอบถาม โครงการโรงเรียนสุจริต สพฐ.
 
 
 
 
 
 
คลิปวิดีโอ : คำแนะนำในการปฏิบัติตนของนักเรียนเมื่ออยู่ในโรงเรียน
 
 
 

 

  จัดซื้อจัดจ้าง / ขายทอดตลาดพัสดุ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ประกาศ]
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2565 [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565) [ประกาศ]
 • สัญญา ที่ 2/2564 ติดตั้งระบบการกระจายสัญญาณแบบไร้สายและติดตั้ง ไฟล์วอลล์ [ประกาศ]
 • สัญญาที่ 4/2564 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (ACCESS POINT) [ประกาศ]
 • สัญญาที่ 3/2564 ปรับปรุงห้องการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (HCEC) [ประกาศ]
 • สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ เลขที่สัญญา 1/2564 [ประกาศ]
 • สัญญาซื้อขายทั่วไป เลขที่ 2/2564 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 213 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
 • สัญญาซื้อขายทั่วไป เลขที่ 3/2564 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 จัดซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีคัดเลือก [รายละเอียด]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีคัดเลือก [ประกาศ]
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ชาวไทย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โครงการนานาชาติ [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 [ประกาศ] [ขั้นตอนการจ่ายเงิน]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-2019) ปี พ.ศ.2564 [Download]
 • ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รูปแบบ Online [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การจ่ายเงินเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ปี พ.ศ.2564 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การประกาศผลนักเรียนที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 [Download]
 • ผลการแข่งขันทักษะภาษาเยอรมันระดับภาคใต้ มี 2 รายการ 1). ประกวดคลิปวิดีโออาชีพสุดคูล รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง รองชนะเลิศอันดับ1 สตรีภูเก็ต รองชนะเลิศอันดับ 2 วรนารีเฉลิม รางวัลชมเชย หาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา 2) ประกวดคลิปวิดีโอรีวิวของดีประจำจังหวัด รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง รองชนะเลิศอันดับ1 สตรีภูเก็ตภูเก็ต รองชนะเลิศอันดับ2 หาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา รางวัลชมเชย วรนารีเฉลิม ซึ่งตัวแทน ลำดับที่ 1-2 ของแต่ละรายการเป็นตัวแทนภาคใต้ไปแข่งขันต่อระดับประเทศต่อไป
 • ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับศูนย์เครือข่าย ฯ สพม.พงภกรน 2 รายการ ได้แก่ - การประกวดคลิปวิดิโอรีวิว "ของดีประจำจังหวัด" และ - การแข่งขันคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “อาชีพสุด Cool” ระหว่างวันที่ 23 – 28 สิงหาคม 2564 ผลการแช่งขัน ดังนี้ การประกวดคลิปวิดิโอรีวิว "ของดีประจำจังหวัด" รางวัลชนะเลิศโรงเรียนสตรีภูเก็ต รองชนะเลิศอันดับ 1โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร รางวัลชมเชย โรงเรียนวิชิตสงคราม , โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต และโรงเรียนเมืองถลาง การแข่งขันคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “อาชีพสุด Cool” รางวัลชนะเลิศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสตรีภูเก็ต รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร โดยทีมชนะลำดับที่ 1-2 ทั้ง 2 รายการได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคต่อไป
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การลดเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง มาตรการในการช่วยเหลือเพื่อลดค่าใช้จ่า ยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid 19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การจ่ายชำระหนี้ของข้าราชการบำนาญ [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [Download ประกาศ] [ขั้นตอนการจ่ายเงินบำรุงการศึกษา] [แบบหนังสือรับรอง]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การขอกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2564 [ประกาศ]
 • ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2564 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง มาตรการช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (Covid-2019) ห้องเรียนโครงการพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 [รายะเอียด]
 • มาตรฐานการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 [รายละเอียด]
 • รายละเอียดเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีภูเก็ตแต่ละแผนการเรียน [Download] หนังสือรับรองมติการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 20 มกราคม 2563 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 [รายละเอียด]
 • มาตรฐานและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา [Download]
 • คู่มือบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) [Download]
 
 

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »18 ตุลาคม 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฉีดวัคซีน Pfizer ณ โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน อ.เมือง จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »18 ตุลาคม 2564 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ ตัวแทนคณะครู ร่วมต้อนรับ นางสาวรุ่งนภา เลื่อมใส ในโอกาสบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »15 ตุลาคม 2564 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีและมอบเจกันดอกไม้ แด่ ดร.พรณภัทร์ เอกนิพนธ์คงเสน ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา [ภาพกิจกรรม]
 • »15 ตุลาคม 2564 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียน​สตรี​ภูเก็ต​ วางพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัย นายณัฐพงษ์ หมวดทิพย์ ครูเกษียณที่ตั้งสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่)​ [ภาพกิจกรรม]
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อในโรงเรียน
101   ประชาสัมพันธ์
102   ผู้อำนวยการ
103   กลุ่มการเงินและบัญชี
104   กลุ่มบริหารงานบุคคล
105   ปกครอง
106   วิชาการ
107   ทะเบียน
108   แนะแนว
109   บริการ
110   ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ 423
111   -
112   พัสดุ
113   โสตทัศนศึกษา (เก่า)
114   ไฟฟ้า
115   คหกรรม
116   เกษตร
117   กิจกรรม
118   พยาบาล
119   วิทยาศาสตร์
120   สหกรณ์
121   ภาษาไทย
144   EP (726)
145   ญี่ปุ่น
146  ดนตรีไทย
147   ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศ
148   สึนามิ
149   เอกสารการพิมพ์
151   ห้องครูเวรด้านหลัง
153   ห้องราชวงศ์
154   ห้อง TOT (336)
156  ศูนย์สื่อและแหล่งเรียนรู้
157  ชั้น 2 อาคารหลวงพ่อแช่ม 100 ปี สตรีภูเก็ต
158   ภาษาจีน
159   LAB คณิต (531)
160   ป้อมยามอาคาร 7
161   ห้องสมุด EP
162   RESOURCE CENTER
163   -
164   EP (736)
122   ห้องสมุด
123   ศิลปะ
124   ธุรกิจ
125   -
127   ยาม
128   บ้านและครอบครัว
129   ห้องพักครูเวรกลางคืน
130   พลานามัย / สุขศึกษา
131   คณิตศาสตร์
132   สังคม
133   หลักสูตร/พัฒนาบุคลากร
134   กลุ่มนโยบายและแผนงาน
135   ห้องพักครูภาษาอังกฤษ (516)
136   ห้อง ERIC (512)
137   ซาวด์แลป 526
138   ปฏิบัติการคณิตศาสตร์
139   ห้องสมุด IT
140    -
141   นาฏศิลป์
142   ดนตรีสากล
143   ศูนย์ภาษาเยอรมัน / ฝรั่งเศส

เพลง 111 ปี .. ศักดิ์ศรีสตรีภูเก็ต