ตารางการแข่งขัน Basketball Thailand Championchip 2013
 
 
   สนาม 1 โรงเรียนสตรีภูเก็ต
   สนาม 2 โรงเรียนนานาชาติขจรเกียรติ (สนามฝั่งที่นั่งผู้ชม)
   สนาม 3 โรงเรียนนานาชาติขจรเกียรติ (สนามฝั่งเวที)
คู่ที่ ว/ด/ป เวลา ประเภท รุ่น สาย สนาม รอบ คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
1 14-ส.ค.-56 09.00-10.00 ชาย 15 A 1 แรก A1 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย VS A2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 48:27
2   10.00-11.00 ชาย 15 C 1 แรก C1 สพม.12 นครศรีธรรมราช VS C2 สพม.11 สุราษฎร์ธานี 24:56
3   11.00-12.00 ชาย 15 B 1 แรก B1 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา  VS B2 โรงเรียนสตรีภูเก็ต 9:29
4   12.00-13.00 ชาย 18 H 1 แรก H1 ชมรมศรีตรังบาสเก็ตบอล  B VS H2 สมาคมกีฬาจังหวัดระนอง 66:20
5   13.00-14.00 ชาย 18 A 1 แรก A1 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา  VS A2 โรงเรียนดีบุกพังงา 10:87
  15.00 - 16.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน  
6   16.00-17.00 ชาย 18 D 1 แรก D1 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา VS D2 โรงเรียนสตรีภูเก็ต 34:49
7   17.00-18.00 ชาย 15 D 1 แรก D1 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา VS D2 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 34:28
8   18.00-19.00 ชาย 18 C 1 แรก C1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบรูณ์กุลกันยา VS C2 โรงเรียนพิมายพิทยาสรรค์ 51:23
9   19.00-20.00 ชาย 18 B 1 แรก B1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย VS B2 โรงเรียนเวียงสระ 24:59
10 15-ส.ค.-56 11.00-12.00 หญิง 13 B 3 แรก B1 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม VS B2 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา 32:7
11   12.00-13.00 ชาย 15 C 3 แรก C1 สพม.12 นครศรีธรรมราช VS C3 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 28:11
12   13.00-14.00 หญิง 13 A 3 แรก A1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช VS A2 โรงเรียนเวียงสระ 58:10
13   14.00-15.00 ชาย 13 A 3 แรก A3 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร VS A4 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา 9:64
14   15.00-16.00 หญิง 15 A 3 แรก A1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช VS A2 สมาคมกีฬา จ.นราธิวาส 47:20
15   12.00-13.00 หญิง 18 A 2 แรก A1 โรงเรียนเวียงสระ VS A2 ศูยน์เยาวชนเทศบาลนราธิวาส 35:29
16   13.00-14.00 หญิง 15 B 2 แรก B1 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม VS B2 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ 41:21
17   14.00-15.00 ชาย 18 F 2 แรก F1 โรงเรียนสะเดาขรรคชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ VS F2 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 29:45
18   15.00-16.00 ชาย 15 D 2 แรก D1 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา VS D3 โรงเรียนพิมายพิทยาสรรค์ 54:11
19   09.00-10.00 ชาย 13 A 1 แรก A1 โรงเรียนเบตง วีระราษฏร์ประสาน VS A2 โรงเรียนสุราษฏร์พิทยา 69:6
20   10.00-11.00 หญิง 18 B 1 แรก B1 โรงเรียนสตรีภูเก็ต VS B2 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 51:43
21   11.00-12.00 ชาย 18 A 1 แรก A1 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา  VS A3 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง 18:53
22   12.00-13.00 ชาย 18 H 1 แรก H1 ชมรมศรีตรังบาสเก็ตบอล  B VS H3 โรงเรียนศรียาภัย 52:18
23   13.00-14.00 ชาย 15 B 1 แรก B1 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา  VS B3 โรงเรียนศรียาภัย 12:52
24   14.00-15.00 ชาย 15 A 1 แรก A1 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย VS A3 สพม .12 พัทลุง 43:26
25   15.00-16.00 ชาย 18 E 1 แรก E1 ชมรมศรีตรังบาสเก็ตบอล A VS E2 สพม.12 นครศรีธรรมราช 21:54
26 16-ส.ค.-56 09.00-10.00 หญิง 13 A 3 แรก A1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช VS A3 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 32:16
27   10.00-11.00 ชาย 13 A 3 แรก A1 โรงเรียนเบตง วีระราษฏร์ประสาน VS A3 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 47:23
28   11.00-12.00 หญิง 13 A 3 แรก A2 โรงเรียนเวียงสระ VS A3 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 54:12
29   12.00-13.00 หญิง 15 A 3 แรก A1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช VS A3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
30   13.00-14.00 ชาย 18 A 3 แรก A2 โรงเรียนดีบุกพังงา VS A3 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง 47:32
31   09.00-10.00 ชาย 15 A 2 แรก A2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย VS A3 สพม .12 พัทลุง 39:12
32   10.00-11.00 หญิง 18 A 2 แรก A1 โรงเรียนเวียงสระ VS A3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 69:50
33   11.00-12.00 ชาย 15 C 2 แรก C2 สพม.11 สุราษฎร์ธานี VS C3 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 47:38
34   12.00-13.00 ชาย 15 D 2 แรก D2 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม VS D3 โรงเรียนพิมายพิทยาสรรค์ 41:15
35   09.00-10.00 หญิง 18 B 1 แรก B1 โรงเรียนสตรีภูเก็ต VS B3 โรงเรียนพิมายพิทยาสรรค์ 36:21
36   10.00-11.00 ชาย 15 B 1 แรก B2 โรงเรียนสตรีภูเก็ต VS B3 โรงเรียนศรียาภัย 11:16
37   11.00-12.00 หญิง 15 B 1 แรก B1 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม VS B3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต 43:26
38   12.00-13.00 ชาย 18 H 1 แรก H2 สมาคมกีฬาจังหวัดระนอง VS H3 โรงเรียนศรียาภัย 28:51
39   13.00-14.00 ชาย 18 G 1 แรก G1 โรงเรียนสุราษฏร์พิทยา VS G2 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 45:71
40   14.00-15.00 ชาย 13 A 1 แรก A2 โรงเรียนสุราษฏร์พิทยา VS A4 โรงเรียนไพบูลย์ 12:40
41 17-ส.ค.-56 09.00-10.00 ชาย 15   3 สอง 7 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา VS 8 ชมรมศรีตรังบาสเกตบอล  A 50  :  16
42   10.00-11.00 หญิง 15 A 3 แรก A2 สมาคมกีฬา จ.นราธิวาส VS A3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 11  :  38
43   11.00-12.00 ชาย 13 A 3 แรก A1 โรงเรียนเบตง วีระราษฏร์ประสาน VS A4 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา 41  :  20
44   12.00-13.00 ชาย 18   1 สอง 7 โรงเรียนเดชะปัตนยานุกูล VS 14 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 83  :  58
45   13.00-14.00 หญิง 18 A 3 แรก A2 ศูยน์เยาวชนเทศบาลนราธิวาส VS A3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 44  :  34
46   14.00-15.00 หญิง 18 B 3 แรก B2 โรงเรียนเวียงสระ VS A3 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 2  :  25
รอบสอง
51   09.00-10.00 ชาย 15   2 สอง 5 โรงเรียนศรียาภัย VS 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 21  :  46
48   10.00-11.00 ชาย 18   2 สอง 1 โรงเรียนเวียงสระ VS 2 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 58  :  24
56   11.00-12.00 ชาย 18   2 สอง 11 ชมรมศรีตรังบาสเกตบอล  B VS 12 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 51  :  38
50   12.00-13.00 ชาย 18   2 สอง 3 สพม. 12 นครศรีธรรมราช VS 4 โรงเรียนศรียาภัย 59  :  45
47   13.00-14.00 ชาย 15   2 สอง 1 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา VS 2 สพม.12 นครศรีธรรมราช 43  :  21
52   14.00-15.00 ชาย 18   2 สอง 5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา VS 6 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง 64  :  42
53   09.00-10.00 ชาย 13 A 1 แรก A2 โรงเรียนสุราษฏร์พิทยา VS A3 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 36  :  5
54   10.00-11.00 หญิง 15 B 1 แรก B2 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ VS B3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต 35  : 13
58   11.00-12.00 ชาย 18   1 สอง 15 โรงเรียนสตรีภูเก็ต VS 16 โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์ 77  :  58
49   12.00-13.00 ชาย 15   1 สอง 3 สพม.11 สุราษฎร์ธานี VS 4 โรงเรียนสตรีภูเก็ต 65  : 26
41   13.00-14.00 ชาย 15   1 สอง 7 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย VS 8 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 52  :  56
55   14.00-15.00 ชาย 18   1 สอง 9 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน VS 10 โรงเรียนสุราษฏร์พิทยา 74  :  48
46   15.00-16.00 หญิง 18 B 1 แรก B2 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช VS B3 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 65  :  14
 
59 18-ส.ค.-56 09.00-10.30 หญิง 13   3 รอง โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม VS   โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 39  :  16
60   10.30-12.00 หญิง 13   3 รอง โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช VS   โรงเรียนไพบูลย์วิทยา 55  :  9
63   12.00-13.30 หญิง 15   3 รอง โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช VS   โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ 66  :  23
64   13.30-15.00 หญิง 18   3 รอง โรงเรียนเวียงสระ VS   โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 82  :  49
65   09.00-10.30 ชาย 18   2 สาม โรงเรียนเวียงสระ VS   สพม. 12 นครศรีธรรมราช 77  :  62
66   10.30-12.00 ชาย 18   2 สาม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา VS   โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 70  :  43
67   12.00-13.30 หญิง 15   2 รอง โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม VS   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 20  :  0
68   09.00-10.30 หญิง 18   1 รอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต VS   ศูยน์เยาวชนเทศบาลนราธิวาส 40  :  48
69   10.30-12.00 ชาย 15   1 รอง โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา VS   สพม.11 สุราษฎร์ธานี 62  :  38
70   12.00-13.30 ชาย 18   1 สาม โรงเรียนเดชะปัตนยานุกูล VS   โรงเรียนสตรีภูเก็ต 73  : 82
71   13.30-15.00 ชาย 18   1 สาม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน VS   ชมรมศรีตรังบาสเกตบอล  B 80  :  48
72   15.00-16.30 ชาย 15   1 รอง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย VS   โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 0  :  20
 
73 19-ส.ค.-56 09.00-10.30 หญิง 13   3 ชิงที่ 3 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา VS   โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 25  :  49
74   10.30-12.00 ชาย 13   3 ชิงที่ 3 โรงเรียนสุราษฏร์พิทยา VS   โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 46  :  14
75   12.00-13.30 หญิง 15   3 ชิงที่ 3 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ VS   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 20  :  0
76   13.30-15.00 หญิง 15   3 ชิงที่ 1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช VS   โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 61  :  30
77   09.00-10.30 ชาย 15   2 ชิงที่ 3 สพม.11 สุราษฎร์ธานี VS   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 38  :  58
78   10.30-12.00 หญิง 18   2 ชิงที่ 3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช VS   โรงเรียนสตรีภูเก็ต 45  :  58
79   12.00-13.30 หญิง 13   2 ชิงที่ 1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช VS   โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 35  :  39
80   09.00-10.30 ชาย 18   1 รอง โรงเรียนเวียงสระ VS   โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 67  :  58
81   10.30-12.00 ชาย 13   1 ชิงที่ 1 โรงเรียนเบตง วีระราษฏร์ประสาน VS   โรงเรียนไพบูลย์วิทยา 75  :  30
82   12.00-13.30 ชาย 18   1 รอง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน VS   โรงเรียนสตรีภูเก็ต 66  :  67
 
83 20-ส.ค.-56 08.00-09.30 ชาย 18   1 ชิงที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา VS   โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 49  :  32
84   09.30-11.00 ชาย 15   1 ชิงที่ 1 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา VS   โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 62  :  50
85   11.00-12.30 หญิง 18   1 ชิงที่ 1 โรงเรียนเวียงสระ VS   ศูยน์เยาวชนเทศบาลนราธิวาส 70  :  49
12.30 - 15.00 น. ประกวดกองเชียร์ - ลีดเดอร์
ประกวดสปอร์ตแดนส์
86   15.00-16.30 ชาย 18   1 ชิงที่ 1 โรงเรียนเวียงสระ VS   โรงเรียนสตรีภูเก็ต 66  :  54
                       
หมายเหตุ : เวลาในการแข่งขันและสนามแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม