ขั้นตอนการใช้ระบบรับมอบตัวออนไลน์ นักเรียนโครงการพิเศษ โรงเรียนสตรีภูเก็ต [รายละเอียด]
___________________โรงเรียนจะเปิด ระบบรับมอบตัวออนไลน์ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564___________________
 
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าแผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 [ดูประกาศ]
รายชื่อนักเรียน โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา (สำหรับมอบตัว)
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ SMTE [Download]
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ SMTE [Download]
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการนานาชาติ IP , IPC [Download]
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการนานาชาติ IP , IPC [Download]
     
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564) [ดูประกาศ]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564) [ดูประกาศ]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564) [ดูประกาศ]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง แจ้งการเลื่อนวันรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควต้า ปีการศึกษา 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564) [ดูประกาศ]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง แจ้งเลื่อนวันรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควต้า ปีการศึกษา 2564 [ดูประกาศ]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) [ดูประกาศ]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) [ดูประกาศ]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควต้า ปีการศึกษา 2564 [ดูประกาศ]
  แผนการเรียน IP ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์  [รายชื่อ]
  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  [รายชื่อ]
  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ [รายชื่อ]
  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน [รายชื่อ]
  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น [รายชื่อ]
  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส [รายชื่อ]
  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเยอรมัน [รายชื่อ]
 
 
 
ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนทั่วไป (24-28 เมษายน 2564) [Download]