ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 แผนการเรียนอังกฤษ -ฝรั่งเศส เรียกอันดับสำรอง 2 [ประกาศ] [ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา]
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 แผนการเรียนอังกฤษ -จีน เรียกอันดับสำรอง 3-4 [ประกาศ] [ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา]
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 แผนการเรียนอังกฤษ - คณิตศาสตร์ เรียกอันดับสำรอง 3 [ประกาศ] [ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา]
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เรียกอันดับสำรอง 1-2 [ประกาศ]   [ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา]
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 แผนการเรียนอังกฤษ - คณิตศาสตร์ เรียกอันดับสำรอง 1-2 [ประกาศ]   [ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา]
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 แผนการเรียนอังกฤษ - ฝรั่งเศส เรียกอันดับสำรอง 1 [ประกาศ]   [ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา]
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 แผนการเรียนอังกฤษ-จีน เรียกอันดับสำรอง 1-2 [ประกาศ]   [ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา]
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 (เรียกสำรองนักเรียนทั่วไป ลำดับที่ 1-2 ) [ประกาศ]
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 (เรียกสำรองในเขตพื้นที่บริการ ลำดับที่ 1-4 ) [ประกาศ]
  รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (แผนการเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2562  [2/3]   [2/4]   [2/5]   [2/6]   [2/7]   [2/8]  [2/9]  [2/10]
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562  [ประกาศ]  

- ประเภทในเขตพื้นที่บริการ [รายชื่อ] [ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา]
- ประเภทนักเรียนทั่วไป [รายชื่อ] [ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา]
- ประเภทเงื่อนไขพิเศษ [รายชื่อ] [ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562  [ประกาศ] 

- แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ [รายชื่อ]  [ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา]
- แผนการเรียน อังกฤษ - คณิต [รายชื่อ]  [ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา]
- แผนการเรียน อังกฤษ - ฝรั่งเศส [รายชื่อ]  [ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา]
- แผนการเรียน อังกฤษ - เยอรมัน [รายชื่อ]  [ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา]
- แผนการเรียน อังกฤษ - จีน [รายชื่อ]  [ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา]
- แผนการเรียน อังกฤษ - ญี่ปุ่น [รายชื่อ]  [ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา]
- นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ [รายชื่อ]  [ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2562  [ประกาศ] 
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (หลักสูตรภาคปกติ) [รายละเอียด]
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ) [รายละเอียด]