** ** ร้านสหกรณ์โรงเรียนสตรีภูเก็ตจะหยุดขายสินค้าตั้งแต่ วันที่ 11 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561 และ จะเปิดอีกครั้งในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ** **
 
 
Enter Site